Vergunningvrij bouwen tijdens nieuwbouw - Gevolgen energieprestatie

01-12-2015 Bij de bouw van een nieuw gebouw is het sinds 2010 op grond van de regels voor vergunningvrij bouwen geoorloofd om direct met het vergunde hoofdgebouw mee vergunningvrij dakkapellen en aan- en uitbouwen te realiseren. Welke gevolgen heeft dat voor het aanleveren van de EPC-berekening en de EPC-norm waaraan het gebouw moet voldoen: is dat conform nieuwbouweisen?

In NEN 7120 zijn de bepalingsmethoden voor de EPC van nieuwbouw, utiliteitsbouw en woningbouw geïntegreerd. Navraag bij het ministerie leert echter dat er voor de vergunningvrije delen, géén separate EPC-berekening van het uiteindelijke hoofdgebouw, inclusief vergunningvrije dakkapellen, aan- of uitbouwen overgelegd hoeft te worden. Bij de aanvraag is dan al een berekening overlegd van het gebouw waar vergunning voor wordt aangevraagd. Wel is het zo dat het hoofdgebouw samen met de aan- of uitbouw bij gereedmelding moet voldoen aan dezelfde (EPC-)eisen die gelden als wanneer die zouden zijn meegenomen bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Bij de meeste projecten zal dat gewoon om de nieuwbouwweisen gaan.
Dit houdt dus in dat je met het energie-effect van vergunningvrije opties rekening moet houden. In de komende jaren treedt de wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Dan moet de EPC bij oplevering worden aangetoond. Ook dan speelt dat het energie-effect van vergunningsvrije opties moet worden meegenomen.

Bekijk Infoblad Vergunningvrij bouwen en het Bouwbesluit 2012

Gerelateerde normen

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl