Verschuivende rollen in ontwerp en bouw

22-03-2013 De rol van aannemers en opdrachtgevers in het ontwerp- en bouwproces is groter geworden. Die van architecten is nu relatief kleiner. Dat concludeert USP Marketing Consultancy na een onderzoek eind 2012.

De rollen van de verschillende partijen in het ontwerp- en bouwproces veranderen. Dit is een gevolg van nieuwe samenwerkingsvormen in de bouw, waarbij door nauwere samenwerking tussen partijen wordt geprobeerd om op efficiëntere wijze te komen tot betere oplossingen. In meer horizontale processen, waarbij veel kennis al in een vroeg stadium wordt samengebracht, vindt er een verschuiving van de invloed van partijen plaats.

Minder invloed architect

Volgens de voorschrijvers is vooral de rol van de aannemer en opdrachtgever in het ontwerp- en bouwproces in de afgelopen vijf jaar groter geworden. De geïnterviewden verwachten dat de rol van deze twee partijen in de komende vijf jaar nog groter wordt. De rol van architecten in het ontwerp- en bouwproces is kleiner geworden en ook deze tendens zal volgens de voorschrijvers de komende jaren doorzetten.

Particuliere opdrachtgever

Voorschrijvers hebben volgens het onderzoek vooral de invloed van particuliere opdrachtgevers zien toenemen. Bijna de helft van de voorschrijvers verwacht dat de invloed van de particuliere opdrachtgevers het meest zal toenemen, gevolgd door het bedrijfsleven. Het toenemend belang van de incidentele opdrachtgevers vraagt om klantgericht bouwen, stelt USP Marketing Consultancy.

USP Marketing Consultancy baseert de gegevens op een onderzoek dat het bureau heeft uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2012 onder 83 voorschrijvers in de bouw. Daaronder bevonden zich architecten, ingenieurs, technisch adviseurs en installatieadviseurs.

Bron: Architectenweb

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl