Vertaling NEN-EN-ISO 14688 en ontwerp nationale bijlagen gepubliceerd

14-10-2013 De internationale norm NEN-EN-ISO 14688 ’Geotechnisch onderzoek en beproeving – Identificatie en classificatie van grond’ is vertaald en gepubliceerd. De norm sluit niet aan op de Nederlandse praktijk, daarom zijn nationale bijlagen opgesteld met aanvullende bepalingen en informatie over het gebruik van de normen in Nederland. Deze bijlagen zijn nu beschikbaar voor commentaar. Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2014 commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

NEN-EN-ISO 14688 bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat richtlijnen voor de identificatie en beschrijving van grond en deel twee beschrijft de grondslagen voor classificatie van grondsoorten.

Andere classificatie

In Nederland is classificatie van grondsoorten veelal uitgevoerd volgens NEN 5104 ‘Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters’. Deze norm zal begin 2014 worden ingetrokken, omdat met de invoering van de Eurocodes voor geotechnische grondbeschrijvingen wordt verwezen naar NEN-EN-ISO 14688. Hiermee wordt overgestapt naar een beschrijving op basis van het gedrag van grond met betrekking tot plasticiteit in plaats van korrelgrootte.

Commentaar indienen

Belanghebbenden worden verzocht hun commentaar in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de normontwerpen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Commentaar indienen kan tot 1 februari 2014.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Mark Lurvink, consultant Bouwveiligheid.

(015) 2 690 144

mark.lurvink@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl