Vervolgbijeenkomsten ‘Circulair bouwen’

31-08-2017 NEN onderzoekt hoe Nederland en normalisatie kunnen bijdragen aan de transitie van de huidige manier van bouwen naar Circulair Bouwen. Om de eerste stappen te maken is in het voorjaar van 2017 is een online behoeftenonderzoek onder stakeholders in de bouw gedaan. Ook heeft NEN in samenwerking met The Green Village en het ministerie van I&M op 29 juni jl. een workshop Circulair Bouwen georganiseerd.

Tijdens de workshop, onder leiding van Jacqueline Cramer, werd aan negen ronde tafels gediscussieerd over themas’s, zoals het meten van circulaire bouw (rekenmethodieken), een framework voor Circulair Bouwen en een materialenpaspoort. De discussies werden geleid door partijen uit de bouwwereld, zoals 4M advies, RVB, VMRG, Rockwool, cepezedprojects, GBN, Suez en Rexel. Het doel was om op deze thema’s tot zo concreet mogelijke acties te komen die de transitie naar een meer circulaire bouw kunnen stimuleren.
De resultaten van het behoeftenonderzoek en de workshop zijn op de website te vinden.

Vervolgbijeenkomsten

Naar aanleiding van de workshop op 29 juli zijn in eerste instantie vier onderwerpen geselecteerd om de scope, kansen en mogelijkheden verder uit te werken Per onderwerp organiseert NEN een bijeenkomst. Het gaat om de volgende onderwerpen:


  • Framework Circulair Bouwen: Van initiatieffase tot beheer, eenduidig begrippenkader een taalgebruik
  • Harmonisatie materiaalpaspoorten: Mogelijkheden voor een gestandaardiseerde systematiek
  • Meetmethode voor circulariteit in de bouw: Kaders voor de onderbouwing van een circulaire claim
  • Circulair aanbesteden van bouwwerken: Naar heldere uitvragen met meetbare criteria

Aanmelden voor één of meerde workshops? Ga naar de website van NEN Evenementen.


Wat gaan we doen?

In grote lijnen is duidelijk waar de uitdagingen liggen en welke oplossingsrichtingen kunnen bijdragen aan de volgende stappen. Maar nu moet het concreet worden: Wat gaan we precies doen? En welke afspraken zijn belangrijk? Zo zijn er nog een aantal aspecten die worden besproken tijdens de informatiebijeenkomsten.

Input van de deelnemers is noodzakelijk. Waar hebben de deelnemers behoefte aan? Daarom geeft NEN per bijeenkomst de gelegenheid om vier tot zes deelnemers het woord te geven middels het geven van een pitch van circa tien minuten. Dat geeft een eerste overzicht van de aanwezige behoeften, waarna deze in een open discussie verder in kaart worden gebracht.


Meer informatie

Voor meer informatie over circulair bouwen, ga naar de website www.nen.nl/circulairbouwen.
Heeft u interesse om mee te denken met onze nieuwste Circulair Bouwen ontwikkelingen, neem dan contact op met Boukje van Reijn, Consultant Materialen en Bouwproducten, telefoon 015 2 690 443 of e- mail mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Boukje van Reijn, consultant Materialen & Bouwproducten

015 2 690 443

mb@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl