Vijf manieren om kosten te besparen op vastgoed

19-04-2013 Kostenbesparing is een 'hot item' voor elk bedrijf in deze economisch zware tijden. Bij het besparen op vastgoed wordt er vooral gedacht aan het afstoten van vastgoed en het over stappen naar een kleinere ruimte, maar er zijn nog veel meer manieren om te besparen op je vastgoed.

1. Kijk naar de 'Total cost of occupancy'

Het is cruciaal om alle kosten in ogenschouw te nemen bij een overweging van alternatieven. Hoe vaak gebeurt het niet dat alleen naar de huurkosten wordt gekeken in een vergelijking? Net zo belangrijk zijn de verhuiskosten, hoogte van servicekosten, onderhoud en 'capital expenses'. Wil je een goede vergelijking van alternatieve mogelijkheden? Dan is het belangrijk om een scenarioanalyse te maken waarin alle kosten worden meegewogen.

Als je vastgoed daadwerkelijk als bedrijfsmiddel beschouwt, kun je nog een stapje verder gaan dan 'Total cost of occupancy' alleen: kijk naar de 'Total cost of productivity'. Het kijken naar kosten heeft pas echt zin als je het in perspectief plaatst van bredere organisatiedoelstellingen. Goedkoop wil niet altijd zeggen dat het goed is voor de business en de winstmarge.

Bij het maken van een keuze tussen verschillende panden is het belangrijk om goed te kijken naar de onderhoudskosten. Oudere gebouwen zijn wellicht goedkoper in huurprijs, maar het onderhoud ervan is vaak ook hoger. Eigen onderzoek naar de staat van onderhoud bij aanvang is echt belangrijk. Het voorkomt verrassingen achteraf.

Ook met duurzaamheidsmaatregelen is geld te verdienen. Een veel gehoorde opmerking is dat er geen kapitaal beschikbaar is voor investeringen in duurzaamheid. Toch is een aantal oplossingen beschikbaar dat via lease gefinancierd kan worden en vanaf dag één geld oplevert onderaan de streep. Denk bijvoorbeeld aan lighting lease.

2. (Her-)onderhandel elk contract

Verbazingwekkend genoeg komen we nog vaak situaties tegen waarbij huurders stilzwijgend hun huurovereenkomst verlengen. Het idee dat men goed zit en de locatie niet op het spel wil zetten of simpelweg uit onwetendheid. Het loont altijd de moeite om aan tafel te gaan met je verhuurder. Het is verhuurders heel wat waard om huurders te behouden, en dat mag best verzilverd worden.
Als één factor belangrijk is in een onderhandeling als huurder, dan is dat wel tijd. Door te laat te beginnen sta je snel met je rug tegen de muur en uiteindelijk wil je als organisatie niet op straat komen te staan. Verhuurders zijn zich hiervan maar al te goed bewust en de vertragingstactiek wordt vaak met succes toegepast. Zorg als huurder dat je de regie hebt in dit ‘spel’.

Als verhuizen een van de opties is, of als het gaat om het aanhuren van een nieuwe locatie, zorg dan altijd voor alternatieven. Onderhandel simultaan. Een ‘one horse race’ eindigt meestal in een suboptimaal resultaat met veel concessies voor de huurder. De fout wordt vaak gemaakt om alleen overeenstemming te bereiken op hoofdvoorwaarden (financiën en looptijd) en daarna pas over de overige voorwaarden en condities te onderhandelen. Juridisch is er dan geen weg meer terug en dus heb je amper nog iets in de melk te brokkelen.

3. Maak gebruik van de markthuurprijsherziening

Veel huurcontracten zijn indertijd afgesloten met daarin een clausule dat de huurprijs na bijvoorbeeld vijf jaar kon worden aangepast aan markthuurprijsniveau. Verhuurders namen dat graag op in de verwachting dat markthuurprijzen harder zouden stijgen dan de huurprijsindexering. Maar dat pakte anders uit en biedt een uitgelezen kans voor huurders om de huurprijs neerwaarts bij te stellen. Het contract voorziet vaak in een regeling waarbij elk der partijen een eigen adviseur inschakelt die samen tot een minnelijke waardering moeten komen. Als je zo’n mogelijkheid hebt in je contract, heb je grote kans dat je hiermee aanzienlijk kunt besparen. Maar let wel op de termijnen die eraan verbonden zijn.

4. Maak bezwaar tegen de WOZ-beschikking

De WOZ-taxatie wordt vaak voor waarheid aangenomen, maar het blijkt in de praktijk dat de waardebepaling soms ver afwijkt van de reële waarde. Bezwaar maken als eigenaar of als huurder kan tienduizenden euro’s per jaar opleveren. Eventuele proceskosten kunnen door de gemeente op basis van de wet vergoedt worden conform het besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht.

5. Investeer in een goed informatiesysteem

Zoals hiervoor beschreven, gebeurt het nogal eens dat huurovereenkomsten stilzwijgend verlengd worden, huurprijsherzieningen niet worden gesignaleerd en andere contractuele bepalingen niet worden benut, simpelweg omdat er geen deugdelijk systeem is om huurcontracten goed te administreren. Vergeet één contract op tijd op te zeggen en alle andere kostenbesparingen worden teniet gedaan.

Bron: Facility Management Magazine

Inzicht in kosten en kwaliteit facility management

Dé norm voor Facility Management is NEN-EN 15221. Hiermee krijgt u de handvatten om uw huidige positie te analyseren en, waar nodig te verbeteren. Zo krijgt u essentieel inzicht. Door deze norm kunt u beter kunnen sturen op de kosten en de kwaliteit van uw facilitair beheer.

De facility managementnorm, NEN-EN 15221, bestaat uit een aantal delen:

  • NEN-EN 15221-1 geeft de termen en definities die spelen binnen Facility management.
  • NEN-EN 15221-2 geeft een leidraad voor het opstellen van Facility Management overeenkomsten.
  • NEN-EN 15221-3 bevat een leidraad voor het omschrijven van het meten van kwaliteit van diensten en producten in Facility Management.
  • NEN-EN 15221-4 heeft de focus op het eenduidig indelen en registreren van kosten. Deze norm vervangt hierdoor NEN 2748.
  • NEN-EN 15221-5 helpt organisaties om de ontwikkeling en verbetering van de diverse facilitaire processen te ondersteunen.
  • NEN-EN 15221-6 beschrijft de methode om inhouden van gebouwen op uniforme wijze te meten vanuit een facilitaire invalshoek. (Vervangt niet NEN 2580.)
  • NEN-EN 15221-7 geeft de richtlijnen voor het benchmarken van prestaties

Profiteer nu!

U kunt het complete facility managementpakket met 25% korting ontvangen! Lees meer over deze aantrekkelijke aanbieding!

Praktijkgerichte training facility management

Veel Facility Managers vinden het lastig om de kwaliteit en kosten van facilitaire producten en diensten in kaart te brengen. De eendaagse training 'Facility Management volgens
NEN-EN 15221' geeft u inzicht in de norm NEN-EN 15221, waarmee u beter kunt sturen op de kosten en kwaliteit van uw facilitair beheer. Ook krijgt u concrete handvatten om uw organisatie beter te laten presteren.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl