Voorlopig geen nieuwe Europese afspraken voor Circulair Bouwen

19-07-2019 Op dinsdag 28 mei organiseerde NEN een bijeenkomst om te peilen hoe de Nederlandse markt aankijkt tegen het oprichten van een Europese Technische Commissie voor Circulair Bouwen. Hieruit is gebleken dat er niet voldoende stemmen zijn voor een nieuwe Europese Technische Commissie.

Aanleiding voor deze bijeenkomst was het Deense voorstel om gezamenlijk te komen tot Europese afspraken. Tijdens de bijeenkomst in Delft werd besloten om als Nederland positief te stemmen op dit voorstel, met daaraan gekoppeld een toelichting met aspecten die men graag anders ingevuld zou willen zien met betrekking tot scope en werkprogramma.

Negatieve stemming

Inmiddels is door alle landen gestemd en moeten we melden dat er niet voldoende stemmen waren voor de oprichting van een nieuwe Europese Technische Commissie.

De conclusie die getrokken kan worden uit de commentaren, van zowel de voor- als de tegenstemmers, is dat men onderschrijft dat er behoefte is aan Europese afspraken, maar dat er specifieker moet worden aangegeven voor welke gebieden dat zou moeten gaan gelden. Daarbij moet de afstemming met al bestaande Europese Technische Commissies beter worden geborgd.

Ondertussen zijn wij in Nederland al goed op weg met de publicatie van de 1.0 versie van de leidraden voor een concrete aanpak op het gebied van Circulair Bouwen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.platformcb23.nl

Meer informatie

Voor informatie over deze stemming kunt u contact opnemen met Danielle van Haasteren, Consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon 015 2 690 443 of e-mail mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl