Werken aan een integrale aanpak Conditiemeting: een update

18-01-2019 De NEN 2767 bestaat al vele jaren voor de disciplines vastgoed en infrastructuur binnen de gebouwde omgeving. Sinds 2015 is een ontwikkeling in gang gezet voor een integrale en uniforme benadering van de verschillende disciplines binnen de gebouwde omgeving.

In 2017 is de nieuwe norm NEN 2767-1 voor conditiemeting van de gebouwde omgeving gepubliceerd. Hierbij is de vorige versie van NEN 2767-1 geïntegreerd met NEN 2767-4-1. In de lijn van die ontwikkeling dient ook de huidige versie van NEN 2767-2 geïntegreerd te worden met NEN 2767-4-2 tot NEN 2767-2 voor gebouwde omgeving. Zo ontstaat er een webapplicatie die zowel van toepassing is voor conditiemeting infrastructuur, als voor conditiemeting gebouwen. Een belangrijke stap voorwaarts.

De werkgroep Methodiek speelt een rol in de (door)ontwikkeling van deze norm, decompositie en gebrekendatabase voor de gebouwde omgeving. In de werkgroep worden algemene vragen aangaande methodiek besproken en de tussenresultaten uit verschillende expertteams gedeeld. Tevens richt de werkgroep zich op de verbreding van de toepassing voor verschillende vakgebieden, zoals infrastructuur, gebouwen, installaties en industrie. Gezien het grote aantal leden is onder regie van de werkgroep Methodiek een aantal expertteams in het leven geroepen die aan verschillende (deel)producten voor de database en de doorontwikkeling van de methodiek werken.Expertteams
2018 2019
Dataset gebouwen Groen en terreinen (vervolg)
Woningen Monumenten
Installaties Industrie
Methodiek en toepassingen


Door de integratie van NEN 2767-2 met NEN 2767-4-2 worden eerst gebouwen en infra op elkaar afgestemd. Vervolgens kan voor de disciplines installaties, industrie en groen een aanvulling worden gedaan. In 2018 zijn hiervoor de expertteams gebouwen, woningen, installaties en methodiek opgestart. In 2019 volgen de expertteams groen, monumenten en industrie. Een expertteam stelt vooraf een plan van aanpak op ten aanzien van scope, tijd en geld. Dit plan is leidend gedurende het traject. Voor het behouden van de uniformiteit in de expertteams worden op regelmatige basis plenaire bijeenkomsten gehouden met de leden van de werkgroep Methodiek. Kortom, work in progress…

Webapplicatie NEN 2767-4
Lees alles over deze webapplicatie NEN 2767-4 voor infrastructuur.


Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces:
Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 158 of e-mail bi@nen.nl.

Norm

NEN 2767-1:2017 nl

Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek

NEN 2767-1 is een eenduidige methodiek voor de conditiemeting van alle onderscheiden beheerobjecten in de gebouwde omgeving. In NEN 2767-2 is een overzicht gegeven van de beheerobjecten die met de methodiek conditiemeting worden beoordeeld. De in de ...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 2767-2:2008 nl

Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 2: Gebrekenlijsten

NEN 2767-2 geeft de gebrekenlijsten voor bouwkundige en gebouwgebonden installatietechnische elementen, inclusief de bij het gebouw behorende terreinen en terreinvoorzieningen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klimaattechnische installaties, e...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces:
Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie.

bi@nen.nl

(015) 2 690 158

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl