Wijziging Bouwbesluit 2012 per 1 maart 2013

22-03-2013 Het wijzigingsbesluit bevat ook een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waarmee de welstandseisen via een ‘kan’-bepaling zijn versoepeld. Hierdoor kan de gemeente advies vragen aan de welstandscommissie bij een aanvraag voor bouwen, maar ze hoeft dat niet te doen.

Op 1 maart 2013 trad het besluit tot wijziging van Bouwbesluit 2012 in werking. Dit wijzigingsbesluit is op 28 februari 2013 gepubliceerd in Staatsblad 2013 nr. 75

Ook de Regeling Bouwbesluit 2012 is gewijzigd en op 28 februari 2013 gepubliceerd in Staatscourant 2013, nr. 5457De belangrijkste wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 zijn:

  • De minimale isolatiewaarde voor ramen, deuren en kozijnen voor nieuwbouw is aangescherpt.
  • Bij nieuwe dakkapellen en aan-/uitbouwen bij bestaande woningen gaan de nieuwbouwvoorschriften gelden voor isolatie.
  • Een nieuw voorschrift over de voorwaarden waaronder een bouwer mag bouwen zonder aansluiting op het warmtenet

Verder bevat het besluit een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waardoor de welstandseisen zijn versoepeld door een ‘kan’-bepaling. Dit betekent dat de gemeente advies kán vragen aan de welstandscommissie bij een aanvraag voor bouwen, maar ze is daartoe niet verplicht.

Hogere eisen aan isolatie ramen, deuren en kozijnen in nieuwbouw

Per 1 maart 2013 zijn de isolatie-eisen in Bouwbesluit 2012 voor nieuwe woningen en andere gebouwen aangescherpt. Ramen, deuren en kozijnen moeten dan minstens voldoen aan een U-waarde van 1,65 W/m2.K; tot 1 maart 2013 was dat 2,2 W/m2.K.

De scherpere isolatie-eisen zijn ingevoerd met het oog op de vereiste energiezuinigheid van nieuwe gebouwen. Met deze hogere eisen is meer aandacht nodig voor het ontwerp en de uitvoering van constructieonderdelen in de thermische schil van een nieuw gebouw.

De wijzigingen volgen uit een wijzigingsbesluit van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aansluiting op het distributienet voor warmte alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012 en een wijziging van het Besluit omgevingsrecht.

Meer informatie op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwvoorschriften.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl