Wijziging Bouwbesluit 2012

26-11-2012 Op 22 oktober 2012 is het besluit tot wijziging van Bouwbesluit 2012 en het Besluit omgevingsrecht naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. Hiermee is de voorhangprocedure in gang gezet en is het ontwerpbesluit openbaar. Dit besluit treedt naar verwachting in januari 2013 in werking.

Het wijzigingsbesluit bevat de invulling van de toezeggingen aan de Tweede Kamer over welstand, over de aanscherping van de minimale isolatiewaarde voor ramen, deuren en kozijnen voor nieuwe bouwdelen (bijvoorbeeld dakkapellen, aan- en uitbouwen) en over de aansluitplicht op warmtenetten. Ook de verdere uitvoering van de motie over doorvalbeveiliging, zoals besproken in het algemeen overleg op 18 januari 2012, is in dit besluit opgenomen.

Verder zijn enkele wijzigingen voor Bouwbesluit 2012 meegenomen die voortkomen uit elf meldingen die zijn ontvangen bij het Meldpunt Bouwbesluit 2012. Dit meldpunt is naar aanleiding van het eerdergenoemd algemeen overleg opgezet. De meldingen betreffen met name verduidelijkingen en verbeteringen van verwijzingen en inconsistenties.

Belangrijkste wijzigingen

Bekijk de belangrijkste wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 op een rij (pdf). Bron: Bouwstudio PelserHartman www.ph-bouwadvies.nl

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl