Wijzigingen in twee normen voor kunststofleidingsystemen

14-03-2013 In de herziene Europese normen NEN-EN 14364 en NEN-EN 1796 zijn een aantal technische wijzingen opgenomen.

NEN-EN 14364 ‘Kunststofleidingssystemen voor drukloze riolering of riolering onder druk - Met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van onverzadigde polyester harsen (UP) - Specificaties voor buizen, hulpstukken en verbindingenen’ en NEN-EN 1796 ’Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening met en zonder druk -

Glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van onverzadigd polyesterhars (UP)’ zijn onlangs gepubliceerd. In vergelijking met de voorgaande versies, EN 14364:2006+A1:2008 en EN 1796:2006+A1:2008, heeft een aantal grote technische wijzigingen plaatsgevonden:

  • verwijzing naar veel test methoden is vervangen door de verwijzingen naar de meer up-to-date ISO-methoden;
  • uitbreiding van de diameter tot 4 000 mm;
  • voltooiing van de axiale kracht tabellen voor alle PN klassen;
  • herstrukturering van het hoofdstuk over hulpstukken vanwege praktijkgerichtheid;
  • actualisatie van de gezamenlijke test criteria.

Beide normen zijn voorbereid in overeenstemming met EN 476 ’Algemene eisen voor rioleringsonderdelen’.

De Europese werkgroep die verantwoordelijk is voor deze twee normen, werkt momenteel aan een testmethode en vereisten voor de beoordeling van weerstand tegen de slagvastheid. Dit werk kan resulteren in aanvullende eisen die later in deze Europese normen worden opgenomen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Tatsiana Haponava, consultant, telefoon (015) 2 690 382 of e-mail tatsiana.haponava@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl