Wijzigingen testen luchtbehandelingskasten

16-03-2017 De norm die door fabrikanten wordt gebruikt om luchtbehandelingskasten te testen wordt aangepast. Een voorstel voor aanpassing is bij NEN verkrijgbaar voor commentaar. Belanghebbende partijen kunnen tot 15 april hun commentaar op Ontwerp NEN-EN 13053 doorgeven.

Ontwerp NEN-EN 13053 is een van de normen voor luchtbehandelingskasten bedoeld voor het ventileren en conditioneren van gebouwen waar personen verblijven. Het ontwerp beschrijft eisen en het testen van prestaties van luchtbehandelingskasten als geheel; alsmede eisen en het testen van prestaties van componenten en secties in de luchtbehandelingskast; inclusief hygiënische eisen. De nu nog geldende norm NEN-EN13053+A1 dateert van juli 2011 en was de vervanger van NEN-EN13053:2006.

Certificatie

Eurovent heeft deze norm geadopteerd voor het meten van de gecertificeerde eigenschappen van luchtbehandelingskasten. Dit betekent dat bij een laboratoriumtest de vereiste metingen die noodzakelijk zijn voor de certificering worden uitgevoerd conform deze norm.

Aanpassing nodig

Op 1 januari 2016 zijn de ecologische eisen volgens Verordening 1253/2014 (ErP-verordening) wettelijk van kracht geworden. Een aantal van deze eisen was niet in deze norm vastgelegd. Bovendien werden de eisen aanzienlijk zwaarder dan tot dan toe gebruikelijk. De kwalificaties genoemd in de EN13053+A1 sloten daarom niet meer aan bij de vereiste waarden volgens de ErP-verordening. Dit is de reden geweest dat de Europese Commissie een mandaat heeft verstrekt om de NEN-EN13053+A1 te herzien.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met ir. Annet van der Horn, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 286, of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘35107425 Europese en mondiale normalisatie klimaatbeheersing’, houdt zich bezig met het behartigen van de Nederlandse belangen in de Europese en mondiale normalisatie op het gebied van energieprestatie, isolatieberekeningen, ventilatie, verwarming en koeling en building automation, controls and building management.
Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Norm

NEN-EN 13053:2017 Ontw. en

Ventilatie van gebouwen - Luchtbehandelingseenheden - Nominale waarden en prestatie voor bouwelement...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. Annet van der Horn, consultant Bouw & Installatie

(015) 2 690 286

bi@nen.nl


Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl