Wijzigingsblad NEN 5087 ‘Inbraakveiligheid woningen’ voor commentaar gepubliceerd

09-11-2015 De normcommissie ‘Inbraakwerendheid van gevelelementen’ heeft een wijzigingsblad op NEN 5087:2013 ‘Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen’ voor commentaar gepubliceerd. Het doel van dit wijzigingsblad is de leesbaarheid te vergroten en enkele interpretatieverschillen weg te nemen. Commentaar indienen op dit wijzigingsblad is mogelijk tot 1 februari 2016.

Met NEN 5087 wordt bepaald welke deuren, ramen en kozijnen bereikbaar zijn voor de gelegenheidsinbreker. Bereikbare dak- of gevelelementen moeten volgens het bouwbesluit voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 'Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden'.

Op de volgende punten is de norm gewijzigd:

  • alle ramen, deuren en kozijnen in de gevel en daken tot een hoogte van 5,5 m zijn bereikbaar voor inbraak ongeacht de mate van op- en overklimbaarheid, dakhelling en afzakafstand;
  • de eis van afzakbaarheid in het gebouw geldt alleen bij ramen, deuren en kozijnen gelegen op een hoogte van meer dan 5,5 m;
  • in bijlage C is een schema toegevoegd als hulpmiddel bij het bepalen van de bereikbaarheid voor inbraak van ramen en deuren.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen via www.normontwerpen.nen.nl tot 1 februari 2016 kosteloos het ontwerp van NEN 5087/A1 bekijken en commentaar indienen. De definitieve versie wordt na behandeling van het commentaar naar verwachting medio 2016 gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Annemarie Mewe, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail annemarie.mewe@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl