Wijzigingsblad NEN 5087 gepubliceerd

13-06-2016 De normcommissie ‘Inbraakwerendheid van gevelelementen’ heeft een wijzigingsblad op NEN 5087:2013 ‘Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen’ gepubliceerd. Het doel van dit wijzigingsblad is de leesbaarheid op punten te vergroten en mogelijke interpretatieverschillen weg te nemen.

Met NEN 5087 kan worden bepaald welke deuren, ramen en kozijnen bereikbaar zijn voor de gelegenheidsinbreker. Bereikbare dak- of gevelelementen moeten volgens het bouwbesluit voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 'Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden'.


Verduidelijking normen

Op de volgende punten is de norm verduidelijkt:

  • alle ramen, deuren en kozijnen in de gevel en daken tot een hoogte van 5,5 meter zijn bereikbaar voor inbraak ongeacht de mate van op- en overklimbaarheid, dakhelling en afzakafstand;
  • de eis van afzakbaarheid in het gebouw geldt alleen bij ramen, deuren en kozijnen gelegen op een hoogte van meer dan 5,5 meter;
  • een schema toegevoegd als hulpmiddel bij het bepalen van de bereikbaarheid voor inbraak van ramen, deuren

Meer informatie

Zou u graag mee willen denken over inbraakveiligheid van gevelelementen?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Annemarie Mewe, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail mb@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. Annemarie Mewe.

(015) 2 690 161

mb@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl