Wijzigingsblad NEN 5096 voor commentaar gepubliceerd

05-02-2015 De normcommissie ‘Inbraakwerendheid van gevelelementen’ heeft een wijzigingsblad bij NEN 5096:2012 ‘Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethode’ voor commentaar gepubliceerd. Belangrijkste reden voor dit wijzigingsblad: bij de herziening van NEN 5096 in 2012 is onbedoeld de reikwijdte van de manuele beproeving volgens NEN-EN 1630 vergroot.

Het manueel aanvallen van het materiaal van een deurconstructie komt in de Nederlandse praktijk niet voor en er was dus niet voldoende aanleiding voor het aanpassen van de norm op dit punt. Middels dit wijzigingsblad heeft de normcommissie de onbedoelde aanpassing van NEN 5096:2012 gerepareerd.

Bij de herziening van NEN 5089 in 2009 is de manuele beproeving zodanig aangepast dat deze gelijkwaardig kan worden geacht aan de beproeving volgens NEN 5096. Hierdoor kunnen dubbele en vooral onnodige testkosten worden voorkomen. Deze werking geldt uiteraard ook omgekeerd. Het is dan ook niet nodig om de manuele beproeving te herhalen indien het hang- en sluitwerk al in een gevelelement is getest. Daarna kunnen de individuele componenten worden getest volgens NEN 5089.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen via www.normontwerpen.nen.nl tot 1 mei 2015 kosteloos het ontwerp van NEN 5096/A1 bekijken en commentaar indienen. De definitieve versie wordt na behandeling van het commentaar naar verwachting medio 2015 gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces:
ir. Annemarie Mewe, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail annemarie.mewe@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces:
ir. Annemarie Mewe, consultant Materialen & Bouwproducten.

annemarie.mewe@nen.nl

(015) 2 690 161

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl