Wijzigingsblad NEN 6069/A1 voor bepaling brandwerendheid gevels ter commentaar gepubliceerd

05-11-2014 NEN heeft het wijzigingsblad NEN 6069/A1 voor de derde maal als normontwerp gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn correcties van en aanvullingen op de beoordeling van horizontale brandoverslag bij gevels. Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2015 commentaar indienen op het normontwerp.

Het feit dat dit derde ontwerp wijzigingsblad ook weer voor commentaar moet worden gepubliceerd, maakt het beoordelen ervan ten opzichte van de originele norm en het tweede wijzigingsblad lastig. Om deze reden heeft de normcommissie de originele norm in zijn geheel uitgegeven met daarin opgenomen goed herkenbare extra ‘kaders’. In deze kaders staan de teksten van het tweede en derde ontwerp van de wijzigingsbladen. De kaders van het derde ontwerp zijn getint weergegeven. Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt welke onderdelen van de norm van commentaar kunnen worden voorzien en welke juist niet.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen het derde normontwerp van NEN 6069/A1 kosteloos inzien op www.normontwerpen.nen.nl. Na publicatie van het normontwerp heeft iedereen 3 maanden de tijd om commentaar te leveren op het ontwerp.
Commentaar indienen is mogelijk tot 1 februari 2015. De normcommissie zal na de commentaarperiode een speciaal daartoe op te richten werkgroep opdracht geven het op alle normontwerpen binnengekomen commentaar te verwerken tot één nieuwe NEN 6069 die zo snel mogelijk zal worden gepubliceerd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Marc Mergeay, consultant Bouw & Installaties, telefoon (015) 2 690 367 of e-mail bouwinstallatie@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl