Wijzigingsblad NEN 6069/A1 voor de bepaling van de brandwerendheid van gevels ter commentaar gepubliceerd

26-04-2013 NEN heeft het wijzigingsblad NEN 6069/A1 voor de tweede maal als normontwerp gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is de beoordeling van de brandwerendheid van gevels. Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus 2013 commentaar indienen.

Tot op heden was niet duidelijk welke criteria moeten worden toegepast voor gevels. Vooral voor gevels die voor een groot deel uit glas bestaan, is vaak discussie hoe de brandwerendheid moet worden bepaald. NEN 6069 ‘Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’ maakt onderscheid tussen ramen en wanden, maar of een glazen wand als wand of als raam moet worden beschouwd is niet duidelijk.

Het nieuwe normontwerp geeft voor allerlei situaties aan welke brandwerendheidscriteria van toepassing zijn. Voor de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag zijn veel oplossingen mogelijk volgens NEN 6068. Twee mogelijke oplossingen zijn het rekenen met een gevel met openingen waar vlammen uitkomen, of een gevel die per verdieping afwisselend wel brandwerend en niet-brandwerend is. Welke criteria van toepassing zijn, is afhankelijk van de manier waarop de wbdbo wordt berekend met NEN 6068.

Europese beproevingsnormen en CE-markering

Voor steeds meer bouwproducten is CE-markering verplicht. De brandwerendheid moet op de CE-markering worden aangegeven. Deze moet zijn bepaald met de Europese beproevingsnormen. NEN 6069 wijst alle Europese beproevingsnormen aan en geeft aan welke criteria van toepassing zijn in Nederland.

Publicatie NEN 6069/A1 3e Ontw.

Naar verwachting publiceert de normcommissie binnenkort NEN 6069/A1 3e Ontw. Het grootste verschil met NEN 6069/A1 2e Ontw. is de horizontale brandoverslag.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen het normontwerp van NEN 6069/A1 kosteloos inzien op www.normontwerpen.nen.nl. Na publicatie heeft iedereen 3 maanden de tijd om commentaar te leveren op het ontwerp. Commentaar indienen is mogelijk tot 1 augustus 2013.

Presentaties van informatiemiddag 11 april 2013 beschikbaar

Op 11 april vond er een informatiemiddag over NEN 6069:2011/A1:2013 2e Ontw. en NEN 6068:2013 Ontw. plaats bij NEN. De presentaties van deze dag zijn tot 1 augustus 2013 beschikbaar voor een toelichting op de normontwerpen voor NEN 6068 en NEN 6069. Presentaties van de infomiddag over NEN 6068 en 6969.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: ir.drs. Gisela van Blokland, consultant Bouwveiligheid, telefoon (015) 2 690 411 of e-mail bouwveiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl