Wijzigingsblad bij NEN 5096 gepubliceerd

19-08-2015 De normcommissie ‘Inbraakwerendheid van gevelelementen’ heeft een wijzigingsblad bij NEN 5096:2012 ‘Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethode’ gepubliceerd. De belangrijkste reden hiervoor is dat bij de herziening van NEN 5096 in 2012 onbedoeld de reikwijdte van de manuele beproeving volgens NEN-EN 1630 is vergroot.

Het manueel aanvallen van het materiaal van een deurconstructie komt in de Nederlandse praktijk niet voor, dus er was niet voldoende aanleiding voor het aanpassen van de norm op dit punt. Middels het wijzigingsblad NEN 5096:2012/A1:2015 heeft de normcommissie de onbedoelde aanpassing van NEN 5096:2012 gerepareerd.

Daarnaast zijn bij de herziening van NEN 5096 in 2012 de eisen aan het hang- en sluitwerk anders geformuleerd. Daarbij is onbedoeld het uitvoeren van de manuele beproeving op hang- en sluitwerk volgens NEN 5089 opgenomen als eis, terwijl dit volgens NEN 5096 ook manueel beproefd wordt. Op dit punt is de normtekst verduidelijkt.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Annemarie Mewe, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail annemarie.mewe@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Annemarie Mewe, consultant Materialen & Bouwproducten.

(015) 2 690 161

annemarie.mewe@nen.nl

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl