Wijzigingsblad bij norm voor bestaande gasinstallaties gepubliceerd

03-08-2018 Bij de norm voor bestaande gebouwgebonden gasinstallaties, NEN 8078, is een beperkt wijzigingsblad gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit uit 2012.

NEN 8078 betreft bestaande gebouwgebonden systemen in een niet-industriële omgeving. Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm. Deze norm geeft het minimum veiligheidsniveau waaraan een bestaande gasinstallatie altijd moet voldoen.

In de uitgave van januari 2018 was met name de bepalingsmethode voor de gasdichtheid (bijlage A) nader uitgewerkt voor installaties van verschillende leidinginhouden.

Wat is er gewijzigd

De wijzigingen zijn zeer beperkt. In bijlage A is nu toegevoegd dat de beproeving altijd moet worden uitgevoerd bij een druk van 25 mbar en ook dat bij de categorie tussen 50 en 500 dm3 de meettijd een minimum van 180 s moet hebben.
Deze wijziging is direct verwerkt in de geconsolideerde versie NEN 8078+A1:2018. Deze norm maakt deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2690 162 of e-mail: bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Installaties voor verbrandingstoestellen’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van; brandstofleidingen (in gebouwen), opstelplaatsen van verbrandingstoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer en industriële verbrandingsinstallaties, gerelateerd aan o.a. de bouwregelgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Norm

NEN 8078+A1:2018 nl

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw

NEN 8078 geeft eisen en bepalingsmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor gas, iin bestaande bouwsituaties, met een werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa).

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl