Wijzigingsblad voor luidalarminstallaties met gesproken woord gepubliceerd

03-12-2012 NEN heeft het ontwerp van het wijzigingsblad NEN 2575-3/A1 gepubliceerd. Dit deel beschrijft de systeem- en kwaliteitseisen en projectrichtlijnen voor luidalarminstallaties type B. Met het wijzigingsblad wordt de norm aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd. Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2013 commentaar leveren.

NEN heeft het ontwerp van het wijzigingsblad NEN 2575-3/A1 gepubliceerd. Dit deel beschrijft de systeem- en kwaliteitseisen en projectrichtlijnen voor luidalarminstallaties type B. Met het wijzigingsblad wordt de norm aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd. Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2013 commentaar leveren.

Dit wijzigingsblad geeft de eisen waaraan ‘slow whoop’ toonsignalen en gesproken berichten moeten voldoen. Deze aanvulling biedt daarmee de mogelijkheid een akoestische signaalgever toe te passen conform de daarvoor geldende Europese norm NEN-EN 54-3.

Sommige ‘slow whoop’ signaalgevers zijn in staat om niet alleen een toonsignaal weer te geven, maar ook een gesproken bericht. Dit zijn vooraf ingesproken berichten die in het geheugen van de signaalgever zijn opgeslagen. Deze kunnen zinvol zijn om mensen te attenderen op de ernst van het alarmsignaal of de betekenis van het alarmsignaal duidelijk te maken. Ook bij periodiek testen van de ontruimingsalarminstallatie kan een gesproken bericht dat aangeeft dat het een test betreft verwarring voorkomen.

Commentaar ontwerp

Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2013 commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouwveiligheid, tel. (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl