Bouwregelgeving

In de bouwregelgeving is het Bouwbesluit een prominent onderdeel. Het Bouwbesluit 2012 verwijst naar verschillende normen over bijvoorbeeld constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, etc.

Bouwbesluit: wat is het?

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Dit besluit bevat voorschriften over (ver)bouw van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen, over sloop en over veiligheid tijdens bouwen en slopen.

Bouwbesluit 2012

Het huidige Bouwbesluit is definitief ingegaan op 1 april 2012. Daarom spreekt de overheid over Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit staan de eisen.

Regeling Bouwbesluit

De Regeling Bouwbesluit geeft aan welke versie van de norm precies is aangewezen. De regeling bevat voorschriften voor o.a. brandveiligheid, constructieve veiligheid en de aansluiting van gas, elektriciteit en water.

Besluit bouwwerken leefomgeving - De opvolger van het Bouwbesluit

Eind augustus werd het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gepubliceerd in het Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit betreft de regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving. Het Bbl is de opvolger van het Bouwbesluit 2012 en de inhoud van dit besluit is door deze publicatie definitief geworden. Dit betekent dat er nu duidelijkheid is over de bouwvoorschriften die zullen gaan gelden voor nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen. De definitieve datum van inwerkingtreding van het Bbl moet nog via een Koninklijk Besluit worden geregeld, maar vindt uiterlijk plaats bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vanaf 2021

Vanaf 2021 is er een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt ervoor dat de consument beter beschermd wordt. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. Lees meer

NEN: normen en praktijkrichtlijnen

In NEN-normen staan (reken)methoden om te bepalen of u aan een voorschrift uit het Bouwbesluit voldoet.

Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s). In deze richtlijnen staan aanwijzingen om te checken of u voldoet aan de minimumeisen van het Bouwbesluit.

Wilt u altijd een actuele collectie met Bouwbesluitnormen en praktijkrichtlijnen? Kies dan voor het gemak van NEN Connect Bouwbesluit.

Gebouw op orde

De zorgplicht die in de Woningwet is opgenomen verplicht een eigenaar en gebruiker van (zakelijk) vastgoed ervoor te zorgen dat er geen gevaar voor gezondheid of veiligheid in hun gebouwen bestaat. Het niet of onvoldoende voldoen aan deze zorgplicht kan grote gevolgen hebben.

Hoe zorgt u er als gebouweigenaar of gebouwbeheerder voor dat u weet dat u op een goede manier invulling geeft aan de zorgplicht? Hoe zorgt u ervoor dat u alle risico’s in kaart brengt en passende maatregelen kunt treffen? Hoe borgt u dit en welke normen kunnen daarbij ondersteunen? De training Gebouw op orde (slechts € 395 excl. btw.) geeft u alle informatie en handvatten om u te ontzorgen.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl