{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/a/b/6/397383_gebouwen-en--minder-weg_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Nieuwe-NEN-2767-Conditiemeting-website.htm", "title":"Nieuwe NEN 2767 Conditiemeting website", "pubdate":"16-01-2020", "lead":"Er is nu één plek waar u alles kunt lezen over NEN 2767 conditiemeting. NEN heeft in januari een nieuwe (mobielvriendelijke) website voor NEN 2767 conditiemeting gelanceerd. Er is allerlei praktische en laagdrempelige informatie te vinden voor inspecteurs, beheerders, adviseurs en anderen geïnteresseerden. Als u het heeft over conditiemeting, dan bent u bij NEN aan het juiste adres. Wij helpen u graag verder!" }, { "image":"/upload_mm/0/b/f/396180_buildings_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Draag-bij-aan-de-ontwikkeling-van-de-nieuwe-NEN-8026-Beleidsmatig-kader-beheer-gebouwde-omgeving.htm", "title":"Draag bij aan de ontwikkeling van de nieuwe NEN 8026 ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’", "pubdate":"05-12-2019", "lead":"In mei jl. is de normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ van start gegaan. Zo’n 25 organisaties nemen hieraan deel en dragen bij aan de ontwikkeling van NEN 8026. Deze norm zal assetmanagementorganisaties helpen op tactisch niveau de verbinding te maken tussen het operationeel en strategisch niveau. " }, { "image":"/upload_mm/d/1/7/396042_conditiemeting_nbb_Haagse-poort_382572_3727x2480-1_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Publicatie-Method-for-condition-assessment-of-immobile-constructed-assets.htm", "title":"Publicatie 'Method for condition assessment of immobile constructed assets'", "pubdate":"02-12-2019", "lead":"De Europese Technical Specification (TS) voor de inspectiemethode voor de beoordeling van de technische toestand van immobiele assets is gepubliceerd. CEN/TS 17385 'Method for condition assessment of immobile constructed assets' biedt een objectieve en persoonsonafhankelijke evaluatie van de fysieke conditie van de gebouwde omgeving. " }, { "image":"/upload_mm/b/5/3/391032_gebouw%20in%20het%20donker_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Correctieblad-Conditiemeting-gebouwde-omgeving-gepubliceerd.htm", "title":"Correctieblad Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd", "pubdate":"11-06-2019", "lead":"Onlangs is het correctieblad van NEN 2767-1+C1:2019 gepubliceerd. NEN 2767-1+C1:2019 beschrijft de methode om de technische toestand van vastgoed en infrastructurele objecten een objectieve en uniforme wijze te bepalen en vast te leggen. Als gevolg van enkele onjuistheden en onduidelijkheden, is er besloten een correctieblad uit te geven. " }, { "image":"/upload_mm/e/7/5/387987_2f0a5605-d4c7-401c-93ef-7abc8b175a27_Conditiemeting_haagsepoort_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/English-translation-NEN-27671-Condition-assessment-for-the-built-environment-published.htm", "title":"English translation NEN 2767-1 'Condition assessment for the built environment' published", "pubdate":"18-02-2019", "lead":"The English translation of NEN 2767-1:2017 was recently published. This Dutch standard describes the method to define and record the technical condition of an asset in an objective and uniform way. As a result of the demand from international organizations for an English version of the standard the Dutch Technical committee 'Condition assessment' decided to initiate the translation of NEN 2767-1:2017." }, { "image":"/upload_mm/4/8/2/387946_2f0a5605-d4c7-401c-93ef-7abc8b175a27_Conditiemeting_haagsepoort_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Engelse-vertaling-NEN-27671-Conditiemeting-gebouwde-omgeving-gepubliceerd.htm", "title":"Engelse vertaling NEN 2767-1 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ gepubliceerd", "pubdate":"15-02-2019", "lead":"Onlangs is de Engelse vertaling van NEN 2767-1:2017 gepubliceerd. Deze norm beschrijft de methode om de technische toestand van vastgoed en infrastructurele objecten op objectieve en uniforme wijze te bepalen en vast te leggen. Als gevolg van de vraag van internationale concerns voor een Engelstalige versie van de norm heeft de normcommissie 'Conditiemeting' begin 2018 besloten de vertaling te ontwikkelen. " }, { "image":"/upload_mm/c/e/5/386424_Corporate%20foto%20brug-iStock-492889570_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Bijeenkomst-oprichting-normcommissie-Beleidsmatig-kader-beheer-gebouwde-omgeving.htm", "title":"Bijeenkomst oprichting normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’", "pubdate":"17-12-2018", "lead":"Risicobeheersing en meerjarenonderhoudsplanning zijn essentieel voor effectief beheer van de assets in een organisatie. Hoe de link te leggen tussen de technische staat van een asset met lange termijn beleidsvoering en risicomanagement voor de gehele assetportefeuille? De sectoren vastgoed en infra slaan de handen ineen om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van de NEN-norm ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving. Wilt u als belanghebbende hierover meepraten, meld u dan aan voor de oprichtingsbijeenkomst op 11 februari 2019." }, { "image":"/upload_mm/3/a/e/380501_Ministervansingapore1_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Minister-van-Singapore-op-bezoek-bij-NEN.htm", "title":"Minister van Singapore op bezoek bij NEN!", "pubdate":"18-05-2018", "lead":"Vandaag heeft NEN een delegatie uit Singapore ontvangen onder leiding van de Senior Minister of State (SMS) van het ministerie ‘Environment & Water Resources’ van Singapore. Tijdens het bezoek is gesproken over NEN 2767 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ en NEN 2075 ‘Kwaliteitssysteem voor de schoonmaakdienstverlening’. " }, { "image":"/upload_mm/5/7/2/378624_Conditiemeting_haagsepoort_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Steun-de-ontwikkeling-van-NEN-27671-tot-de-Europese-standaard-voor-conditiemeting.htm", "title":"Steun de ontwikkeling van NEN 2767-1 tot de Europese standaard voor conditiemeting", "pubdate":"13-03-2018", "lead":"NEN lanceert een crowdfundactie om stakeholders de kans te geven een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van NEN 2767-1 tot een Europese Technical Specification (TS). De normcommissie ‘Conditiemeting’ heeft NEN 2767-1 ingebracht in Europa om te maken tot een Europese standaard. Het is van groot belang voor Nederland om de lead te behouden en om te komen tot een Europese Technical Specification (TS) voor conditiemeting eind 2019." }, { "image":"/upload_mm/0/3/4/378240_betonnen_brug_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Symposium-NEN-2767-Conditiemeting.htm", "title":"Symposium NEN 2767 ‘Conditiemeting’", "pubdate":"19-02-2018", "lead":"Op 7 juni 2018 organiseert NEN een Symposium over NEN 2767 ‘Conditiemeting’ op de RDM campus te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen rondom NEN 2767. Daarnaast wordt in verschillende kennissessies verdieping geboden ten aanzien van implementatie en toepassing van de norm. " }, { "image":"/upload_mm/8/9/0/205914_hoge%20flats_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Informatiebijeenkomst-NEN-27672-NEN-276742-en-NPR-4768-voor-Conditiemeting-gebouwde-omgeving-1.htm", "title":"Informatiebijeenkomst NEN 2767-2, NEN 2767-4-2 en NPR 4768 voor ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’", "pubdate":"15-12-2017", "lead":"Op 16 februari wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de gebruikers en belanghebbenden van de normdelen NEN 2767-2, NEN 2767-4-2 en NPR 4768. Tijdens deze bijeenkomst wordt er ingegaan op de aanvulling en verdere uitwerking van deze delen van NEN 2767. Organisaties die gebruiker zijn van deze NEN 2767 conditiemeting deel 2 worden opgeroepen deel te nemen aan de ontwikkeling hiervan." }, { "image":"/upload_mm/6/5/0/199278_vastgoed_150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Nieuwe-NEN-2767-meer-mogelijk-voor-vastgoedbeleid.htm", "title":"Nieuwe NEN 2767: meer mogelijk voor vastgoedbeleid", "pubdate":"02-06-2017", "lead":"In januari 2017 is de nieuwe norm NEN 2767 ‘Conditiemeting voor de Gebouwde omgeving’ gepubliceerd. Dit is een samenvoeging van de normen voor gebouwen en infrastructuur. Vooral grote asset-owners wilden de norm op een eenduidige manier kunnen toepassen voor conditiemeting van alle objecten in de gebouwde omgeving. " }, { "image":"/upload_mm/2/2/2/188441_niveaus-150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Opmars-van-niveau-bestaande-bouw.htm", "title":"Opmars van niveau bestaande bouw", "pubdate":"13-06-2016", "lead":"Bouwbesluit 2012 kent voorschriften voor nieuwbouw, verbouw en voor bestaande bouwwerken. Het voorzieningenniveau dat door de voorschriften voor bestaande bouwwerken wordt voorgeschreven is voor de meeste aspecten lager dan voor nieuwbouw. In de loop der tijd zijn de voorschriften voor bestaande bouwwerken steeds belangrijker geworden. " }, { "image":"/upload_mm/e/e/4/185065_Conditiemeting%20infra_150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Integratie-conditiemetingnormen-NEN-27671-met-NEN-276741.htm", "title":"Integratie conditiemetingnormen NEN 2767-1 met NEN 2767-4-1", "pubdate":"07-03-2016", "lead":"Zowel binnen de Vastgoed – als de Infrastructurele wereld is conditiemeting van de onderhoudstechnische staat van het bezit een niet meer weg te denken onderdeel. Zij wordt op zeer grote schaal succesvol toegepast voor de onderbouwing van meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP’s). Conditiemeting is daarmee in de afgelopen jaren een belangrijke schakel geworden in de totale bouwprocesbeheerketen van de diverse assetowners. " }, { "image":"/upload_mm/5/b/c/175866_integratie-nen-2767-gebouwen-infra_150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Integratie-NEN-2767-Gebouwen-en-Infra-is-gestart.htm", "title":"Integratie NEN 2767 Gebouwen en Infra is gestart", "pubdate":"16-06-2015", "lead":"Begin 2015 is door de Werkgroep Integratie een goed onderbouwd positief advies gegeven voor samenvoeging van de normdelen NEN 2767-1 en NEN 2767-4-1 en de normdelen NEN 2767-2 en NEN 2767-4-2. De samenvoeging moet in 2015 plaatsvinden. Bij de inhoudelijke samenvoeging zijn diverse (sub)commissies en werkgroepen betrokken. Na voltooiing van de samenvoeging in 2015 kunnen gebouwen, infrastructurele objecten en buitenruimten op dezelfde objectieve wijze met NEN 2767 worden beoordeeld. " }, { "image":"/upload_mm/e/c/b/175066_BIM%20-%20Glazen-gebouw-bomen_150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Onderhoudsplan-NEN-2767-in-BIM.htm", "title":"Onderhoudsplan NEN 2767 in BIM", "pubdate":"26-05-2015", "lead":"Meerjarig integraal beheer en onderhoud van gebouwen op basis van prestatiecontracten neemt snel in populariteit toe. Zeker met het oog op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De norm daarvoor, NEN 2767, kan nu ook worden ingepast in BIM." }, { "image":"/upload_mm/c/a/8/166385_modern_gebouw3_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NEN-en-RPS-breiden-NEN-2767-samenwerking-uit.htm", "title":"NEN en RPS breiden NEN 2767 samenwerking uit", "pubdate":"03-07-2014", "lead":"De markt optimaal informeren over alle facetten van het onderhoudsproces, waarbij gebruik gemaakt wordt van NEN 2767. Dat is wat NEN en RPS bewerkstelligen met de leergangen ‘NEN 2767: Conditiemeting gebouwen – Onderhoudsinspecteur en opdrachtgevers’. Naast trainingen, die onder andere door RPS worden verzorgd, vraagt de markt steeds meer om aanvullende informatie en diensten. De uitbreiding van de samenwerking tussen NEN en RPS maakt het mogelijk de markt optimaal te blijven bedienen en in deze behoeften te voorzien." }, { "image":"/upload_mm/7/1/f/165124_Brug_zonnig_150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Foto-en-definitiedatabase-Conditiemeting-infra-live.htm", "title":"Foto- en definitiedatabase Conditiemeting infra live!", "pubdate":"22-05-2014", "lead":"Tijdens een onderhoudsinspectie komen altijd veel vragen naar voren, zoals bijvoorbeeld: 'Hoe ziet deformatie eruit? Is wat ik nu zie tijdens mijn inspectie een voorbeeld van kritieke of niet-kritieke deformatie?" }, { "image":"/upload_mm/b/b/b/163826_summer%20course_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Deze-zomer-aangeboden-door-NEN-summer-courses-voor-conditiemeting.htm", "title":"Deze zomer aangeboden door NEN: summer courses voor conditiemeting", "pubdate":"09-04-2014", "lead":"In juli en augustus organiseert NEN een summer course voor de leergang NEN 2767 ‘Bouwkundige, Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige conditiemeting in de praktijk’. De zomer lijkt zich hier uitstekend voor te lenen, aangezien bedrijven het in de regel rustiger hebben in deze periode. Er is een aparte summer course voor onderhoudsinspecteurs en voor opdrachtgevers, maar beide courses vinden op dezelfde data en locatie plaats. " }, { "image":"/upload_mm/c/6/b/163428_NEN_en_BOB_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NEN-en-BOB-starten-samenwerking-leergang-NEN-2767.htm", "title":"NEN en BOB starten samenwerking leergang NEN 2767", "pubdate":"26-03-2014", "lead":"BOB Opleiding, Training en Advies en NEN zijn een samenwerking aangegaan voor de leergang ‘NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen - Onderhoudsinspecteur’. Voor onderhoudsinspecteurs (in spé) is het belangrijk om naast de theoretische en praktische kennis van NEN 2767 ook over vakinhoudelijke kennis te beschikken. " } ]}