Nieuws rondom de Bouwregelgeving

Aannemers opgelet! Meer aansprakelijkheid door wijziging Burgerlijk Wetboek

06-06-2017 De verwachte Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigt straks het Burgerlijk Wetboek op een aantal punten. Niet al deze wijzigingen zijn ‘dwingendrechtelijk van aard’, of wel, van een deel van de BW-wijzigingen kan en mag contractueel worden afgeweken. Het Instituut voor Bouwkwaliteit geeft een overzicht van de wijzigingen, waarbij is aangegeven of sprake is van regelend recht of van dwingend recht.

Lees meer

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

22-05-2017 Op 19 april 2017 sloot de internetconsultatie van de wijziging Bouwbesluit inzake woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen. Naar verwachting treden de wijzigingen per 1 januari 2018 in werking. De wijziging van Bouwbesluit 2012 bevat vier onderwerpen: woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen.

Lees meer

AMvB brandveilig gebruik 1 januari 2018 in werking

22-05-2017 De AMvB brandveilig gebruik overige plaatsen treedt definitief per 1 januari 2018 in werking. Tot de datum van inwerkingtreding blijft de brandbeveiligingsverordening van kracht.

Lees meer

Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking

19-03-2017 De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouw, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang gezien en toegepast, sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking.

Lees meer

Tweede Kamer stemt voor Wet Kwaliteitsborging

27-02-2017 De Tweede Kamer heeft 21 februari de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Mocht deze wet ook door de Eerste Kamer komen, dan heeft dat grote gevolgen.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw


NEN Klantenservice: Voor vragen over het bestellen van bouwnormen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Training & Advies: Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

(015) 2 690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten: Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl