Nieuws rondom de Bouwregelgeving

Internetconsultatie wijziging Regeling Bouwbesluit 2012

28-10-2019 Tot en met 6 november 2019 kunt u reageren op het concept van de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012. Met deze regeling wordt de herziening van de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) opgenomen in de Nederlandse regelgeving.

Lees meer

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen door Eerste Kamer

15-05-2019 De Eerste Kamer heeft 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

Lees meer

Kwaliteitsborging op weg naar stemming

07-05-2019 Vanaf de toezending van het bestuursakkoord tussen VNG en BZK aan de Eerste Kamer begin dit jaar, is de stroom aan nieuwsberichten en brieven richting politiek weer langzaam op gang gekomen. De Eerste Kamer heeft aangegeven nog deze periode het dossier Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) af te willen handelen. Gezien het nieuws dat de bouw jaarlijks nog steeds minstens 5 miljard weggooit lijkt het in ieder geval tijd worden dat er (publiek of privaat) stappen worden gezet. Een kort overzicht van een deel van de discussie.

Lees meer

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

20-03-2019 De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Lees meer

Informatieplicht energiebesparing uiterlijk 1 juli 2019

20-03-2019 Bedrijven en overheidsinstellingen die veel energie verbruiken, hebben een plicht tot energiebesparing. Inrichtingen die onder de energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (artikel 2.15) vallen, moeten hierover nu verplicht rapporteren aan hun bevoegd gezag. Dit heet ‘de informatieplicht’. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 aan deze plicht zijn voldaan. Inmiddels is hiervoor een digitaal rapportagesysteem beschikbaar.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl