Brandveiligheid: Installaties

Voor het vroeg kunnen signaleren van een brand zijn brandveiligheidsinstallaties cruciaal. De regelgeving stelt sommige installaties zelfs verplicht. Het is van groot belang dat de installaties goed worden geïnstalleerd. Uiteraard is het onderhoud net zo belangrijk.

Normen voor brandveiligheidsinstallaties

 • NEN 2535: Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen
  NEN 2535: geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van het te installeren brandmeldsysteem.

 • NEN 2555: Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties
  In NEN 2555: staan de eisen voor rookmelders in woonfuncties. Ook zijn de voorschriften gegeven om de rookmelders op een juiste wijze in een ruimte te plaatsen en te monteren. De norm is uitsluitend bedoeld voor rookmelders die individueel of aan elkaar gekoppeld moeten functioneren. Voor systemen met rookmelders en ontruimingssignaalgevers zijn o.a. NEN 2535 en NEN 2575 van toepassing.

 • NEN 2575: Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
  NEN 2575 geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties die zijn bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en goede ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte uit te voeren. De norm gaat in op verschillende ontruimingsalarminstallaties, zoals o.a. stilalarm en luidalarm.
  • NEN 2575-1: Algemeen
  • NEN 2575-2: Luidalarm – Ontruimingsalarminstallatie van type A
  • NEN 2575-3: Luidalarm – Ontruimingsalarminstallatie van type B
  • NEN 2575-4: Draadloze stilalarminstallatie
  • NEN 2575-5: Stilalarm met attentiepanelen

 • NEN 2654: Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties
  Een brandmeldinstallatie kan alleen effectief blijven functioneren wanneer het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvindt. NEN 2654 geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband moeten worden aangehouden.
  • NEN 2654-1: Brandmeldinstallaties
  • NEN 2654-2: Ontruimingsalarminstallaties
  • NEN 2654-3: Rookbeheersingssystemen

 • NEN-EN 54: Automatische brandmeldinstallaties
  De NEN-EN 54 productnormserie is van toepassing op brandmeldsystemen in en om gebouwen, gemaakt van verschillende onderdelen die communiceren met als doel het detecteren van brand op het vroegst mogelijke moment. Bovendien om alarm te kunnen slaan, zowel locaal als bij beheerinstanties. Bij brandalarm kan ook signaal worden gegeven aan andere brandmeldsystemen om af en/of uit te gaan. De normserie bestaan uit circa 20 delen. Hieronder staan een aantal delen uitgelicht.
  • NEN-EN 54-1: Inleiding
  • NEN-EN 54-2: Brandmeldcentrale
  • NEN-EN 54-3: Brandalameringsapparatuur
  • NEN-EN 54-4: Energievoorziening
  • NEN-EN 54-7: Rookmelders
  • NEN-EN 54-20: Aspiratie rookmelders

 • NEN-EN 12845: Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud.
  NEN 12845 specificeert eisen en geeft aanbevelingen voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van vaste sprinklerinstallaties in gebouwen en industriële bedrijven. Evenals bijzondere eisen voor sprinklerinstallaties die een geheel vormen met maatregelen voor de bescherming van de persoonlijke veiligheid.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl