Werken met NEN 6059: Webtool Beoordeling brandveiligheid bouwwerken

Bij het in kaart brengen van de brandveiligheid van een gebouw komen er behoorlijk wat aspecten om de hoek kijken. Om u daarbij te ondersteunen heeft NEN een webtool 'Werken met NEN 6059' voor de beoordeling brandveiligheid van bouwwerken.

'Werken met NEN 6059'

De webtool 'Werken met NEN 6059' bestaat uit:

  • NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken.
    Deel 1 is bedoeld om ten opzichte van het wettelijk referentiekader tekorten op het gebied van brandveiligheid van een gebouw te inventariseren, maatregelen voor te stellen om de geconstateerde tekorten op te heffen en die maatregelen vervolgens aan de hand van een aan de tekorten toegekende prioritering uit te voeren;

  • NEN 6059-2 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 2: Conditiemeting brandveiligheid.
    Deel 2 is bedoeld om in het vervolgtraject de met deel 1 bereikte situatie op peil te houden in de onderhoud- en beheercyclus.

Gebruik van deel 1 gaat altijd vooraf aan deel 2.

Meerwaarde 'Werken met NEN 6059'

De meerwaarde van de twee delen NEN 6059-1 en NEN 6059-2 ligt in het volledig op elkaar afgestemde gebruik. In die samenhang borgen de twee normdelen in een meerjarencyclus de zorgvuldige beoordeling van brandveiligheid in bouwwerken.

De verdere meerwaarde van beide normdelen zit in de webtool-ondersteuning. Hiermee is zowel de nulmeting als de conditiemeting effectief in de praktijk te benutten.

De feitelijke resultaten van deze webtool in de vorm van rapportages van inspecteurs c.q. adviseurs helpen vastgoedeigenaren en –gebruikers op een efficiënte wijze hun verantwoordelijkheid waar te maken voor blijvende aandacht voor brandveiligheid in gebouwen.

Uitbreiding gebruiksfuncties

In de webtool zitten de kantoorfunctie en bijeenkomstfunctie. In de toekomst wil NEN graag extra gebruiksfuncties toevoegen aan de webtool (zoals logiesfunctie en celfunctie) en komt daarom graag in gesprek met marktpartijen.

Kies uit standaardversie of premiumversie

Standaardversie
De standaardversie van 'Werken met NEN 6059' is geschikt voor vastgoedbeheerders, brandveiligheidsinspectiebureaus en/of brandveiligheidsadviesbureaus die zelf inspecties uitvoeren. Beschikbaar als single-use of multi-use licentie.

Premiumversie
De premiumversie van 'Werken met NEN 6059' is voor grote vastgoedbeheerders die brandveiligheidsinspectiebureaus en/of brandveiligheidsadviesbureaus inhuren, maar zelf de regie en eindcontrole over de inspectie of de adviesopdracht willen voeren. In deze versie kan de beheerder verschillende rollen aan verschillende partijen/gebruikers toewijzen.

Eerder door u bekeken

Informatie Bouw

Wij helpen u graag verder!


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van bouwnormen en/of online oplossingen.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte bouwtrainingen (op maat).

015 2690 188

training@nen.nl


NEN Bouw & Installatie
Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

bi@nen.nl


NEN Materialen & Bouwproducten Voor inhoudelijke vragen over bouwnormen of deelname aan normcommissies.

mb@nen.nl