Buisleidingsystemen

De gewonnen of geproduceerde producten worden over grotere afstanden getransporteerd. In Nederland ligt bijvoorbeeld al ruim 15.000 kilometer buisleidingsystemen. Een aanzienlijke toename van het transportleidingennet is voorzien gezien de huidige uitbreidingen van het gasnetwerk en gezien de toekomstplannen voor bijvoorbeeld de Europese gasrotonde, CO2 transport en opslag, en waterstofnetwerken.

TRANSPORT LEIDINGEN CONGRES - 28 november 2019

Via deze presentaties bieden wij u een terugblik op de bijeenkomst 'Congres Transportleidingen' georganiseerd in samenwerking met gemeente Rotterdam.NEN 3650 Dé norm voor Buisleidingsystemen

De Nederlandse transportleidingensector (transport van aardgas, olie en overige gassen en vloeistoffen) heeft sinds tientallen jaren via zelfregulering gewerkt aan een normenstelsel waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat. De NEN 3650 serie vormt voor een groot deel de basis voor vergunningverlening, toezicht en invulling van zorgplicht voor de buisleidingexploitanten en industriële bedrijven.

Door het vaststellen van de NEN 3650 serie wordt bevorderd dat het wettelijke kader van de overheid en de afspraken binnen de sector nauw op elkaar aansluiten. Hierdoor kan volgens de laatste inzichten met een minimum aan wettelijke regels de buisleiding veilig worden geëxploiteerd.

Welke delen
De volgende delen zijn ter commentaar gepubliceerd:

  • Ontwerp NEN 3650-1:2019, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 1: Algemene eisen;
  • Ontwerp NEN 3650-2:2019, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 2: Aanvullende eisen voor leidingen van staal;
  • Ontwerp NEN 3650-3:2019, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 3: Aanvullende eisen voor leidingen van kunststof;
  • Ontwerp NEN 3650-4:2019, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 4: Aanvullende eisen voor leidingen van beton;
  • Ontwerp NEN 3650-5:2019, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 5: Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer;
  • Ontwerp NEN 3651:2019, Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken;
  • Ontwerp NEN 3655:2019, Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen – Functionele eisen. Ontwerp NEN 3655:2019, Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen – Functionele eisen.

Van ontwerp tot bedrijfsbeëindiging

Na een intensief traject, waarbij naast de aanpassing aan de technologische ontwikkeling ook de relatie met wet- en regelgeving en de consistentie van het gehele normenstelsel (ISO-CEN-NEN) onder de loep is genomen, is de herziening van de serie NEN 3650 gerealiseerd.

De serie NEN 3650 bevat meer detail dat de internationale normen, maar sluit volledig aan bij de internationale buisleidingsysteemnormen zoals NEN-EN 1594 en ISO 13623.

Standaardpakket voor Buisleidingen

De NEN 3650-serie omvat de totale levenscyclus van buisleidingsystemen: ONTWERP | AANLEG | BEHEER | BEDRIJFSBEËINDIGING. Deze normenserie is ondergebracht in het NEN Connect standaardpakket Buisleidingen.

Dit pakket is voor iedereen die te maken heeft met buisleidingen en op hoofdlijnen in aanraking komt met NEN 3650 serie en hieraan gerelateerde normen. U bent bijvoorbeeld ontwerper, constructeur, aannemer, leidingbeheerder, vergunningverlener of adviseur.

Dankzij NEN Connect hebben u en uw collega's altijd en overal de meest actuele versie van deze normen tot uw beschikking.NEN en gemeente Rotterdam organiseren congres Transportleidingen

23-09-2019 Op initiatief van de Gemeente Rotterdam en de NEN normcommissie Transportleidingen vindt tijdens de ...

Normontwerp biogastransportleidingen ter commentaar gepubliceerd

10-09-2019 De nationale normcommissie ‘Biogasinstallaties’ heeft een norm ontwikkeld voor de bepaling van het t...

Eisen voor buisleidingsystemen gepubliceerd ter commentaar

13-05-2019 De nationale normenreeks NEN 3650 is beschikbaar voor openbare kritiek. De herziening van de normenr...

NTA 8036 ‘Eisen voor de gezamenlijke ligging van buisleidingsystemen in een leidingstrook’ wordt herzien

04-09-2018 De net gepubliceerde NTA 8036:2018 (Nederlandse Technische Afspraak) wordt uitgebreid. Het wordt nu ...

Normontwerp aansluitleidingen voor gas, NEN 7244 deel 6, ter commentaar

15-12-2016 De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot...

Contact of informatie

Wilt u meer informatie dit onderwerp of contact over deelname aan de commissie:

Bert Dijkstra

(015) 2 690 127

bert.dijkstra@nen.nl

Eerder door u bekeken