Buisleidingsystemen

Aardolie en aardgas spelen een grote rol in onze energiehuishouding en worden daarnaast gebruikt als grondstof voor de petrochemische industrie. Nederland neemt een belangrijke positie in bij internationale normalisatie voor de olie- en gasindustrie.

De gewonnen of geproduceerde producten worden over grotere afstanden getransporteerd. In Nederland ligt bijvoorbeeld al ruim 15.000 kilometer buisleidingsystemen. Een aanzienlijke toename van het transportleidingennet is voorzien gezien de huidige uitbreidingen van het gasnetwerk en gezien de toekomstplannen voor bijvoorbeeld de Europese gasrotonde, CO2 transport en opslag, en waterstofnetwerken.

Training voor NEN 3655

Voor iedereen die te maken heeft met buisleidingen en in aanraking komt met risicomanagement voor buisleidingen. Bekijk het programma.

NEN 3650 Dé norm voor Buisleidingsystemen

De Nederlandse transportleidingensector voor transport van aardgas, olie en overige gassen en vloeistoffen, heeft sinds tientallen jaren via zelfregulering een normenstelsel waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat. De NEN 3650-serie is de basis hiervan en omvat de totale levenscyclus van buisleidingsystemen.

Brochure NEN 3650:2012

Lees meer in de brochure over de complexiteit van de normen en de toepassing hiervan. Ook vindt u in de brochure de onderwerpen van de exclusieve trainingen.

Van ontwerp tot bedrijfsbeëindiging

Na een intensief traject, waarbij naast de aanpassing aan de technologische ontwikkeling ook de relatie met wet- en regelgeving en de consistentie van het gehele normenstelsel (ISO-CEN-NEN) onder de loep is genomen, is de herziening van de serie NEN 3650 gerealiseerd.

De serie NEN 3650 bevat meer detail dat de internationale normen, maar sluit volledig aan bij de internationale buisleidingsysteemnormen zoals NEN-EN 1594 en ISO 13623.

De herziening van de NEN 3650 serie betreft de volgende delen:

De delen van NEN 3650

The parts of NEN 3650

Eisen voor buisleidingsystemen gepubliceerd ter commentaar

13-05-2019 De nationale normenreeks NEN 3650 is beschikbaar voor openbare kritiek. De herziening van de normenr...

NTA 8036 ‘Eisen voor de gezamenlijke ligging van buisleidingsystemen in een leidingstrook’ wordt herzien

04-09-2018 De net gepubliceerde NTA 8036:2018 (Nederlandse Technische Afspraak) wordt uitgebreid. Het wordt nu ...

Normontwerp aansluitleidingen voor gas, NEN 7244 deel 6, ter commentaar

15-12-2016 De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot...

Eerste normen voor 'Arctic operations' voor publiek commentaar

11-08-2016 “Sinds een aantal jaren werkt de olie- en gassector aan internationale normen voor activiteiten in g...

Informatiebijeenkomst 'Leiding- en tanksignalering'

10-02-2016 Op donderdag 24 maart organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een ISO-no...

Downloads

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Wilt u meer informatie dit onderwerp of contact over deelname aan de commissie:

Bert Dijkstra

(015) 2 690 127

bert.dijkstra@nen.nl