CBRN risico's

De afkorting CBRN staat voor chemische, biologische of radiologische/nucleaire stoffen. Voor het beheersen van risico’s worden verschillende Europese normen ontwikkeld.

Europese invloed

Dat geldt zowel voor opzettelijk veroorzaakte rampen door terrorisme (security) als voor grote industriële ongevallen die leiden tot milieurampen (safety).

  • technische specificatie voor “Vulnerability assessment and protection of the population at risk”. Kortweg gaat dit over risico’s, bewustwording, beschermende maatregelen en communicatie
  • technische specificatie (CEN/TS) gaat over opleiden, trainen en oefenen van iedereen die met gevaarlijke stoffen te maken heeft, zodat duidelijk is wie welke capaciteit heeft en welke trainingsdoelen daartoe zijn opgesteld. Uiteindelijk zullen medewerkers bij incidenten weten wat ze aan elkaar kunnen hebben en op basis van hun competenties kunnen samenwerken. Hoe deze competenties zich in de praktijk verhouden tot de bestaande hiërarchie in de hulpverlening, is een uitdagende vraag

Over deze CBRN-initiatieven wordt in Europees verband gediscussieerd. CEN/TC 391 “Societal and citizen security” heeft hiertoe een werkgroep “CBRN” in het leven geroepen. De specificaties richten zich op een gecoördineerde en op risico’s gebaseerde benadering.

De te ontwikkelen Technische Specificaties zullen naar verwachting tegen eind 2012/begin 2013 worden gepubliceerd.

Wilt u invloed hebben op de inhoud van deze specificaties? Word dan lid van de Nederlandse commissie voor CBRN. Neem voor meer informatie contact op met security@nen.nl


Nieuwsberichten

Oprichtingsbijeenkomst Normcommissie Security

20-10-2014 Op donderdag 27 november 2014 om 13.00 uur wordt bij NEN de Oprichtingsbijeenkomst voor de Normcommi...

Herstructurering ISO voor security sector

20-10-2014 In juni 2014 heeft het Technische Management Board van ISO besloten de normalisatie binnen het aanda...

Terminologie en gebruiksvriendelijkheid centraal in normen maatschappelijke veiligheid

18-02-2014 Van 13 tot en met 17 januari vond de 16de vergadering van ISO/TC 223 ‘Societal Security’ plaats in K...

Start internationale werkgroep crisis management

29-10-2013 Begin oktober vond de negende vergadering van CEN/TC 391 'Societal and citizen security' plaats in P...

Nieuwe normcommissies maatschappelijke veiligheid

28-10-2013 Binnenkort richt NEN twee nieuwe normcommissies op binnen het aandachtsgebied Maatschappelijke Veili...

Eerder door u bekeken