CE-markering

Wat is CE-markeren
De CE-markering is de combinatie van de letters CE (Conformité Européenne) die op een groot aantal producten moet worden aangebracht. Voor diverse productgroepen zijn zogenaamde Nieuwe Aanpakrichtlijnen van kracht.

Hierin worden essentiële eisen gegeven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu waaraan deze producten moeten voldoen. De producten waarop deze richtlijnen van toepassing zijn, mogen alleen in de handel worden gebracht indien zij van een CE-markering zijn voorzien.

Gerelateerde artikelen

Met het aanbrengen van de CE-markering op het product verklaart de fabrikant (of de importeur bij producten die zijn vervaardigd door een bedrijf buiten de EER) dat het product voldoet aan de essentiële eisen in de van toepassing zijnde richtlijn(en) en dat de relevante procedures om deze conformiteit vast te kunnen stellen zijn doorlopen.Aanpakrichtlijnen
Voor veel producten zijn normen beschikbaar die het vaststellen van conformiteit behoorlijk kunnen vereenvoudigen. Deze zogenaamde geharmoniseerde normen bevatten technische specificaties die voldoen aan de essentiële eisen in de bijbehorende Nieuwe Aanpakrichtlijn. Indien een product wordt uitgevoerd conform de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen mag ervan worden uitgegaan dat het product voldoet aan de eisen in de Richtlijn; het zogenaamde vermoeden van overeenstemming.

Momenteel zijn er ruim 20 Nieuwe Aanpakrichtlijnen die het aanbrengen van een CE-markering verplichten. Daarnaast is er nog een aantal globale aanpak richtlijnen die dezelfde opzet hebben maar geen CE-markering voorschrijven.Nieuwe aanpakrichtlijnen
Richtlijn laagspanning (2006/95/EG) Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm (2009/108/|EG)
Richtlijn speelgoed (88/378/EEG) Richtlijn bouwproducten (89/106/EEG)
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) (2004/108/EG) Machinerichtlijn (2006/42/EG)
Richtlijn persoonlijk beschermingsmiddelen (89/686/EEG) Richtlijn niet-automatische weegwerktuigen (2009/23/EG)
Richtlijn actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (90/385/EEG) Richtlijn gastoestellen (2009/142/EG)
Richtlijn rendementseisen cv-ketels (92/42/EEG) Richtlijn explosieven voor civiel gebruik (93/15/EEG)
Richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG) Richtlijn apparatuur in explosieve omgeving (ATEX) (94/9/EG)
Richtlijn pleziervaartuigen (94/25/EG) Richtlijn personenliften (95/16/EG)
Richtlijn medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (98/79/EG) Richtlijn radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur (99/5/EG)
Richtlijn openbare kabelbaaninstallaties (2000/9/EG) Richtlijn meetinstrumenten (2004/22/EG)
Richtlijn drukapparatuur (PED) (97/23/EG)


Globale aanpakrichtingen
Richtlijn verpakkingen (94/62/EG) Richtlijn uitrusting voor zeeschepen (96/98/EG)
Richtlijn interoperabiliteit van het spoorwegsysteem (2008/57/EG) Richtlijn energie-efficiëntie huishoudelijke koelkasten en vriezers (96/57/EG)
Richtlijn vervoerbare drukapparatuur (99/36/EG) Richtlijn geluidsemissie door materieel voor gebruik buitenshuis (2000/14/EG)
Richtlijn energie-efficiëntie voorschakelapparaten voor fluorescentielampen (2000/55/EG) Richtlijn pyrotechnische artikelen (2007/23/EG)

Eerder door u bekeken

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.(015) 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl