BBN:CE-markering brandveiligheid

Brandveilig Bouwen Nederland vindt dat er een verplichte CE-markering voor brandveilige bouw- en installatieproducten moet komen. Deze CE-markering zou gebaseerd moeten zijn op Europees geharmoniseerde productnormen. Maar de ontwikkeling van deze Europese normen gaat BBN niet snel genoeg.

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is lid van de Europese vereniging voor Passive Fire Protection EAPFP, die deze mening deelt. De EAPFP heeft de EU opgeroepen om de vrijwillige Europese technische goedkeuringsrichtlijnen (ETAG) om te zetten in een CE-markeringsplicht.

Markeringsplicht
Voor bouw- en installatieproducten waarop een geharmoniseerde Europese norm van toepassing is, wordt CE-markering per 1 juli van dit jaar verplicht. Dat gebeurt in het kader van de nieuwe Europese regelgeving 'Construction Products Regulation' die in alle EU-lidstaten van kracht wordt.

Voor veel bouwmaterialen zijn er echter nog geen geharmoniseerde Europese normen, daarvoor zijn er alleen nog de niet-verplichte Europese technische goedkeuringsrichtlijn (ETAG).

Te lang
Bij het omzetten van ETAG naar verplichte CE-markering wordt gestart met brandwerende doorvoeringen voor installatiekabels en –leidingen. Eerder kwam de EAPFP al met de Europese normalisatie-instituten en onder meer de Europese Commissie overeen dat een aantal mandaten voor nieuwe normen wordt opgesteld.

BBN en EAPFP zijn daarmee tevreden maar vrezen dat het te lang gaat duren voor er voor alle betrokken producten geharmoniseerde normen zijn.

Elektrotechniek
BBN tekent hierbij nadrukkelijk aan dat in ieder geval op 1 juli de CE-markeringsplicht ingaat voor elk bouw- en installatieproduct waarvoor op dat moment al een geharmoniseerde Europese norm bestaat. En dat is voor veel elektrotechnische producten het geval.

"Bovendien", zegt BBN-voorzitter Joric Witlox, "moeten bouw- en installatieproducten in ons land voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. Dat is niet automatisch hetzelfde. En dus zeker een aandachtspunt voor toeleveranciers, adviseurs, installateurs, inspecteurs en gebouweigenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn."

Gerelateerde artikelen

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl