Nieuwe leergang CE-markering afgestemd op behoefte markt

De Machinerichtlijn is eind 2009 op een aantal punten gewijzigd en uitgebreid. Dit heeft op diverse vlakken grote gevolgen voor machinebouwers. Omdat 95% van de machines de CE-markering ontvangen op basis van zelf-certificering door de fabrikant, is kennis van de Machinerichtlijn niet alleen bij de bouwers essentieel, maar ook bij eindgebruikers.

Naast de machinerichtlijn kan een aantal andere richtlijnen tegelijkertijd van kracht zijn. Deze veranderingen en de opmerkingen en vragen van deelnemers aan trainingen, hebben geleid tot deze nieuwe leergang die afgestemd is op de behoeften van de markt. Het is een modulaire opzet geworden.

Veranderingen in Machinerichtlijn
Eind 2009 is de huidige versie van de Machinerichtlijn met nummer 2006/42/EG van toepassing. Ondanks het feit dat er niet veel is veranderd ten opzichte van de vorige versie, heeft een aantal wijzigingen op diverse vlakken toch grote gevolgen voor machinebouwers. Feit is dat bij 95% van de CE-gemarkeerde machines de markering is aangebracht op basis van zelf-certificering door de fabrikant. Hierdoor is het ook van belang dat inkopers en eindgebruikers de noodzakelijke kennis bezitten van de regelgeving.

Ook voor eindgebruikers belangrijk
De meeste machines worden dus gekeurd door de fabrikant zelf. Deze ‘CE-markeringen’ bieden echter geen 100% garantie dat aan alle veiligheidseisen is voldaan. Eindgebruikers hebben niet aan hun zorgplicht voldaan door er alleen op toe te zien dat een machine die ze inkopen de CE-markering draagt. Het is raadzaam dat zowel de machinebouwer als de machinegebruiker voldoende basiskennis van deze materie moeten hebben, wil de CE-markering op de machine waardevol zijn,.

Het blijft een ingewikkelde materie. Waar moet je nu precies aan voldoen? Welke verantwoordelijkheid heb je nu als fabrikant en als eindgebruiker? En wanneer ben je als eindgebruiker toch eigenlijk fabrikant?

Een modulaire leergang voor alle kennis en meer
Uit de evaluaties van de NEN trainingen werd duidelijk dat veel deelnemers ook behoefte hadden aan informatie over, en de gevolgen van, het zelf samenstellen van machines of substantieel wijzigen van machines. Een signaal dat ook al op andere manieren uit de markt duidelijk werd. Sinds oktober 2012 is er modulaire leergang CE-markering en machineveiligheid bestaande uit drie praktijkgerichte trainingen.”

Omdat de trainingen door meerdere trainers worden gegeven, moeten de trainingen naadloos op elkaar aansluiten.

• In de eerste training: Wet- en Regelgeving machines ligt de focus op de definities van een machine en het CE-markeringsproces.
• In de tweede training: Risicobeoordeling machines, die ook een dag duurt, wordt de methodiek van de risicobeoordeling van machines uit de doeken gedaan en geoefend.
• Tijdens de derde dag: Zelf CE-markeren wordt een aantal belangrijke stappen uit het stappenplan concreet geoefend en wordt de norm voor samengestelde machines besproken.

De inhoud van de drie trainingen zijn op één lijn gebracht en de docenten zijn inhoudelijk bijgepraat en -geschoold. Aan de hand van stellingen en opdrachten wordt de deelnemer uitgedaagd mee te denken en worden ‘net-echte’ situaties nagebootst.”

SKO-punten
Het volgen van de complete leergang 3 SKO-punten waard is voor Veiligheidskundigen. 1 punt per gevolgde module.Gerelateerde artikelen

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl