Certificering

Aan de hand van een certificaat kan een fabrikant aantonen dat een windturbine aan de normen voldoet. De ontwikkeling van een windturbine (op basis van de bestaande normen) duurt een paar jaar en certificeren kan ook zo maar een half jaar of langer duren.

Aangezien dit bovendien een kostbare aangelegenheid is, zal een turbine meestal maar één keer gecertificeerd worden en heeft dat certificaat een aflopende geldigheid.

Ondertussen kan een nieuwe editie van een norm verschijnen. Het kan dus voorkomen dat er turbines worden aangeboden die naar een eerdere editie van een norm zijn ontworpen en gecertificeerd. Zolang het certificaat nog geldig is en niet in strijd met wetgeving, is de praktijk dat die windturbines nog gewoon aangeschaft en geplaatst kunnen worden. Geadviseerd wordt wel om zo veel mogelijk met de nieuwste versies van de normen te werken.

Certificeren van windturbines (volgens NEN-EN-IEC 61400-22) kan bij daarvoor geaccrediteerde certificeringsinstituten.

Eerder door u bekeken

NEC 88 - Windturbines

Het werkgebied van NEC 88 bestaat uit het begeleiden van de nationale en internationale normalisatie in mondiale en Europese normalisatiecommissies inzake windturbines.

Lees meer over NEC 88