Nieuwsberichten Chemie & Materialen

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Chemiemail.

EU-OSHA publiceert informatiebladen nanomaterialen en gevaarlijke stoffen

14-11-2018 Het Europese agentschap EU-OSHA heeft nieuwe informatiebladen gemaakt over nanomaterialen en gevaarlijke stoffen. Hiermee sluit het agentschap aan bij de campagne "Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan".

Lees meer

Lancering NTA voor IFD-bouw beweegbare bruggen

01-11-2018 Op woensdag 28 november wordt de eerste NTA (Nederlandse Technische Afspraak) IFD-bouw gelanceerd; de NTA voor beweegbare bruggen. In de wereld van grond-, weg- en waterbouw (GWW) wordt al jaren gesproken over de kansen en mogelijkheden van bouwen volgens IFD principes. Nu is de eerste stap gezet. Iedereen die zich bezighoudt met de technische aspecten van beweegbare bruggen is van harte welkom om te zien wat de NTA precies inhoudt.

Lees meer

Correctie PGS 31

31-10-2018 Correctie van PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is opgesteld door het PGS 31-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Lees meer

Kick-off meeting Chemistry Top Talent Community

31-10-2018 Bij de TU Delft vond onlangs de kick-off meeting plaats van de VNCI Topsector Chemiebeurzen. Er komen dit jaar 15 nieuwe beursstudenten bij. Daarmee komt de Chemistry Top Talent Community uit op ruim 90 studenten.

Lees meer

Overleeft de chemie de energietransitie?

31-10-2018 In een artikel op de site van VNO-NCW beschrijft Paul Scheer de kansen van de chemiesector om de energietransitie te overleven. Een uitdaging, want de sector zit goed vast aan olie en gas. De sector wil minimaal 90 procent minder CO2 uitstoot in 2050, staat in de Routekaart 2050 van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

Lees meer

Voorstel ISO Technical Committee 'Sharing Economy'

29-10-2018 De afgelopen jaren hebben partijen uit de deeleconomie zich in een rap tempo verankerd in het dagelijks leven van de consument. Alleen al in Europa maakt zo'n 23% van de bevolking gebruik van diensten die aangeboden worden via deelplatformen zoals Uber, Deliveroo en AirBnB. Naast het grote aanbod en de voordelen die de sharing economy biedt, bestaat er ook twijfel over bescherming van persoonlijke gegevens, de afhandeling van aansprakelijkheidsproblematiek en de juistheid van geadverteerde beoordelingen en recensies. Met het Japans voorstel tot oprichting van ISO Technical Committee 'Sharing Economy' wil men meer duidelijkheid in deze internationale markt scheppen.

Lees meer

CEN Workshop ‘Nanoindentation Test Data – Nateda’

23-10-2018 Bij CEN gaat binnenkort de nieuwe CEN Workshop ‘Nanoindentation Test Data – Nateda’ van start. Het doel is de ontwikkeling van een computerformat voor gegevensoverdracht van testgegevens bij nano-indrukproeven op technische materialen. Het resultaat van de workshop is een CEN Workshop Agreement, het document waarin dat format wordt beschreven.

Lees meer

EU-OSHA publiceert informatiebladen gevaarlijke stoffen

16-10-2018 EU-OSHA heeft twee informatiebladen gepubliceerd die in verschillende talen, onder andere Nederlands, beschikbaar zijn. De informatiebladen zijn onderdeel van de campagne 'Een gezonde werkplek 2018-2019'.

Lees meer

Bijeenkomst herziene protocollen voor toepassing geomembranen

17-09-2018 Helderheid in eisen voor toepassing van geomembranen als afdichting in de Grond-, Weg- en Waterbouw in Nederland. De bestaande protocollen voor toepassing van geomembranen dateren uit 1999. NEN heeft alle stakeholders uitgenodigd om deel te nemen aan de actualisatie van deze protocollen. Het breed gedragen resultaat mag er zijn. Op woensdag 31 oktober organiseert NEN een informatieve bijeenkomst waarbij de geactualiseerde protocollen worden gepubliceerd.

Lees meer

Concept PGS 19 NS gereed voor commentaar

13-09-2018 Het concept van PGS 19: Propaan en butaan: opslag is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

Europese Commissie: “Doelen REACH bereikt”

05-07-2018 REACH, de Europese verordening over het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese Commissie zijn doelen bereikt. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

23-04-2018 Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers de potentiële risico’s kennen en preventieve maatregelen nemen. Daarom start op 14 mei een grote campagne Gevaarlijke stoffen.

Lees meer

PGS 31 nu beschikbaar: geheel nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

17-04-2018 PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is opgesteld door het PGS 31-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Lees meer

Concept PGS 28 'Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties' voor commentaar

17-04-2018 Het Nieuwe Stijl-concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. PGS 28 wil risico’s beheersen van de opslag en aflevering van vloeibare brandstoffen in/vanuit ondergrondse tanks.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Bescherming van staalconstructies tegen corrosie’

27-03-2018 De normserie NEN-EN-ISO 12944 ‘Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen’ is in 2017 herzien. Diverse delen van de serie zijn hierdoor gewijzigd. Op donderdagmiddag 14 juni organiseert NEN een informatiebijeenkomst om deze wijzigingen toe te lichten. Wilt u als belanghebbende meepraten over de gevolgen van deze wijzigingen voor de praktijk, dan bent u van harte uitgenodigd.

Lees meer

Ontwerp PGS 13 ammoniak koelinstallaties gepubliceerd

02-02-2018 Het concept van PGS 13 'koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel’ is omgezet in Nieuwe Stijl, en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

Update SZW-lijst gevaarlijke stoffen gepubliceerd

02-02-2018 Het ministerie van SZW heeft de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen geactualiseerd. Stoffen die zijn gewijzigd of zijn toegevoegd, zijn gemerkt zodat actualisaties direct zichtbaar zijn.

Lees meer

Reageer op concept PGS 26 ook voor motorvoertuigen met LNG

02-02-2018 Het concept van PGS 26 ‘CNG en LNG, veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen' is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen tot 21 februari sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

PGS 14 handreiking voor brandbeheersings- en brandblussystemen gepubliceerd

12-12-2017 PGS 14:2017 ‘Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen’ is gepubliceerd. PGS 14 is bedoeld voor brandweer en andere partijen die betrokken zijn bij de keuze, aanleg, onderhoud, inspectie, toezicht, controle en handhaving en gebruik van Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen).

Lees meer

Erik Büthker onderscheiden met Pin Award

12-12-2017 Elk twee jaar onderscheiden CEN en CENELEC (de Europese organisaties voor normalisatie) voorzitters en secretarissen van technische commissies die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan normalisatie in Europa. Op 6 december 2017 vond de ‘Pin Award 2017 Ceremony’ plaats op het nieuwe onderkomen van het CEN-CENELEC Management Center in Brussel. Erik Büthker was een van de tien geselecteerde genomineerden, die uiteindelijk het bijzondere waarderingsteken in ontvangst mocht nemen.

Lees meer

Bioeconomy Manifesto aangeboden aan de Europese commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

24-11-2017 Op 16 november heeft het Stakeholders Panel Bioeconomy haar Manifesto aangeboden aan Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie als onderdeel van de Bio-economie beleidsdag. Stakeholders in het European Bioeconomy Manifesto laten daarmee zien hoe zij willen bijdragen aan de transitie naar een Europese circulaire bio-economie.

Lees meer

NEN te gast bij tattoo beurs Eindhoven

14-11-2017 NEN was op 4 november jl. te gast bij Tattoo Convention Eindhoven. Er werd gesproken met standhouders en bezoekers over het voorstel voor een Europese norm voor Veilig tatoeeren en Permanente Make-Up (PMU). Het voorstel stond open voor reacties tot 12 november, waarna de Nederlandse normcommissie heeft besloten welke commentaren ingediend worden namens Nederlandse belanghebbenden.

Lees meer

Start ontwikkeling NTA voor IFD-bouw beweegbare bruggen

13-11-2017 Op initiatief van de provincie Noord-Holland, Volker Rail en vele andere partijen start NEN een normalisatietraject voor IFD-bouw van beweegbare bruggen. IFD-bruggenbouw (Industrieel, Flexibel en Demontabel) vind zijn oorsprong in het programma ‘Stroomversnelling bruggen’ van de Bouwcampus Afspraken over het gebruik van standaarden voor terminologie, brugelementen en methoden worden vastgesteld in een nieuwe NTA (Nederlandse Technische Afspraak).

Lees meer

Omgevingswet definitief uitgesteld

09-11-2017 De inwerkingtreding van de Omgevingswet is definitief vastgesteld op 1 januari 2021. Oud-minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft dat voordat ze terugtrad laten weten. Eerder al gaf de oud-bewindsvrouw aan dat de wet niet, zoals eerder het plan was, in 2019 in werking zal treden. De vertraging heeft mogelijk gevolgen voor de publicatiedatum van enkele PGS-richtlijnen.

Lees meer

Normen onmisbaar in een circulaire economie

10-10-2017 Overal hoor je de term circulaire economie voorbij komen, of het nu in de bouwsector is, de kledingsector of de maakindustrie. Wat is eigenlijk een circulaire economie en welke rol spelen normen daarin? Hoe kunnen afspraken de transitie naar een circulaire economie versnellen?

Lees meer

Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm!

21-09-2017 Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. In 2017 is het Grondstoffenakkoord getekend, waar ook NEN zijn handtekening onder heeft gezet en hier volledig achter staat. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. NEN geeft extra aandacht aan dit onderwerp om te onderzoeken welke normen aangepast moeten worden of nieuwe normen opgezet moeten worden om de circulaire transitie te versnellen.

Lees meer

Concept PGS 35 Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen gereed

08-08-2017 Het concept van PGS 35 ‘Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen’ is volgens de Nieuwe Stijl klaar voor commentaar. Geïnteresseerden kunnen het concept inzien en tot uiterlijk 19 september opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

Concept PGS 33-1 Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen gereed

08-08-2017 Het concept van PGS 33-1 ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en klaar voor commentaar. Geïnteresseerden kunnen het concept inzien en tot 30 september opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

Handreiking UPD voor VBB-systemen

08-08-2017 De ‘Handreiking voor het opstellen van een Uitgangspunten Document (UPD) voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen)’ is gepubliceerd en beschikbaar op de PGS-website.

Lees meer

Handreiking PGS risicobenadering beschikbaar

06-06-2017 De PGS-reeks wordt omgezet naar een nieuwe stijl. Dit gebeurt in PGS-teams, op basis van een risicobenadering. Met de nieuwe stijl wordt transparanter waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen. Tegelijk krijgt de gebruiker meer houvast om alternatieve maatregelen toe te passen. De handreiking die de teams volgen bij de risicobenadering is nu beschikbaar.

Lees meer

Eerste PGS Nieuwe Stijl: Concept PGS 25

06-06-2017 Het eerste concept van een PGS volgens Nieuwe Stijl is klaar. Het gaat om PGS 25: “Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen”, die nu beschikbaar is voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen.

Lees meer

Standardization project for pulse fishing

18-05-2017 In December 2016, the Dutch national standardization committee on fisheries launched a new project. The committee set up a standardization project to determine requirements to the innovative technology of pulse fishing.

Lees meer

Risk reduction of marine energy projects through testing and certification

21-04-2017 Op vrijdag 12 mei van 09:00 tot 12:00 uur organiseert NEN en MET-CERTIFIED een workshop over Energie uit Water/getijdenenergie projecten. De workshop gaat in op de laatste ontwikkelingen en certificatie van deze onderwerpen.

Lees meer

NRK, Berenschot en NEN initiëren collectief traject ISO 26000

03-03-2017 Steeds meer bedrijven tonen interesse in ISO 26000 en willen met deze internationaal erkende richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan de slag. Om bedrijven hierbij te helpen, starten de NRK, Berenschot en NEN dit voorjaar voor de derde keer met een collectief implementatietraject ISO 26000. Deelname staat open voor bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie, verf-, tapijt- en textielbedrijven en partners van MVO Nederland.

Lees meer

Nieuwe norm voor warmgewalste U-, I- en H-profielen van staal

09-02-2017 Na een periode van onduidelijkheid is er weer een norm voor de (theoretische) afmetingen en gewichten van U-, I- en H-vormige profielen, te weten NEN-EN 10365. Daarmee is een definitief einde gekomen aan de EU-normenserie voor IPE en HE profielen (EU 19-57 en EU 53-62). Daarnaast vervangt deze nieuwe norm Ontwerp NEN-EN 16828 uit 2015.

Lees meer

Week van de Circulaire Economie: Recycling van kunststoffen

20-01-2017 In Nederland worden er aanzienlijke inspanningen geleverd voor het recyclen van kunststoffen (met name PE, PP, PVC en PS). Desondanks wordt er nog niet genoeg gerecycled en eindigen de gerecyclede kunststoffen vaak in laagwaardige toepassingen of worden verbrand.

Lees meer

Verbeterde versie PGS 29 gepubliceerd

13-01-2017 PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks', versie 1.1 is gepubliceerd. Hierin zijn verbeteringen aangebracht ten opzichte van de versie van afgelopen juli. Die bleek op een aantal punten niet correct of nog niet volledig. De nieuwe versie bevat wel alle benodigde informatie.

Lees meer

Subsidie voor betere omgevingsveiligheid Brzo-sector

19-12-2016 Er komt een speciale subsidie die de omgevingsveiligheid voor de industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen (de Brzo-sector) moet verbeteren.

Lees meer

Pigment experts gezocht voor herziening ISO-normen

29-11-2016 De internationale technische commissie (ISO/TC) ‘Pigments, dyestuffs and expenders’ behandelt pigmenten en kleurmiddelen. De nieuwe werkgroep 8 ‘Colorants and extenders for coating materials, plastics, paper and printing inks’ van deze internationale commissie zoekt experts voor de herziening van een aantal normen.

Lees meer

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Lees meer

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen) ligt voor ter commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

Mogelijke intrekking aantal NEN-normen voor kunststoffen, kunststofproducten en schuimrubbers

14-06-2016 Elke vijf jaar worden alle Nederlandse (NEN-)normen geëvalueerd. Ook gebruikers worden hierbij betrokken om te komen tot betere normen en een uitgebalanceerd normenpakket. Naar aanleiding hiervan wil NEN een aantal normen op het gebied van kunststoffen, kunststofproducten en schuimrubbers mogelijk intrekken. Een belangrijke stap voordat dit gebeurt, is het inventariseren of deze normen nog in gebruik zijn. Gebruikers worden gevraagd hun reactie vóór 1 september a.s. kenbaar te maken bij NEN.

Lees meer

Voorstel internationale (ISO) norm voor locatie en vormgeving van voetgangersbruggen

22-03-2016 Voetgangersbruggen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan verbetering van de verkeersafwikkeling tussen delen van een stedelijke zone die worden gescheiden door drukke verkeerswegen, of andersoortige barrières. Denk hierbij aan gebieden met grotere concentraties van mensen, zoals winkelcentra, onderwijs voorzieningen, (sport)stadions, uitgaansgebieden, maar in Nederland ook aan routes waarop veel loop- en fietsverkeer samenkomen. NEN roept belanghebbenden op om mee te praten over de opstelling van deze norm.

Lees meer

NEN-bundel 23 herzien: Normen voor NDO van lassen

07-03-2016 NEN-bundel 23 is samengesteld voor iedereen die te maken heeft met niet-destructief onderzoek (NDO) van lassen. Met dit type onderzoek controleert u of uw installatie of constructie aan de daaraan gestelde eisen voldoet. De bundel bevat een selectie van Europese en internationale normen voor de praktijk van NDO.

Lees meer

PGS Nieuwe Stijl in aantocht

24-02-2016 In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. In het kader van de komst van deze nieuwe wet worden ook de nodige stappen gezet met het ontwikkelen van een nieuwe, duidelijkere structuur van de richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Bestaande PGS-publicaties worden omgezet naar de nieuwe structuur. Ook het uiterlijk verandert om PGS Nieuwe Stijl duidelijk herkenbaar te maken.

Lees meer

Commentaar is mogelijk op Europese normontwerpen voor 'Grondwerken'

28-01-2016 De concept versies van de nieuwe normenserie EN 16907 ‘Grondwerken' zijn beschikbaar voor commentaar. De serie bestaat op dit moment uit zes delen, waarvan er vijf nog voor commentaar open staan. Belanghebbende partijen kunnen hun commentaar indienen.

Lees meer

Concept PGS 32 beschikbaar voor openbaar commentaar

30-11-2015 Een concept van PGS 32 ‘Explosieven voor civiel gebruik: Opslag’ is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

NRK opnieuw van start met collectieve invoering ISO 26000

19-10-2015 Op 24 september 2015 zijn opnieuw elf bedrijven binnen de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) van start gegaan met de collectieve invoering van de MVO-filosofie ISO 26000. Eerder dit jaar al ondertekenden maar liefst 21 NRK-bedrijven hun ISO 26000 zelfverklaring. In deze verklaring wordt aangetoond op welke manier de bedrijven invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Lees meer

De normcommissie Veilig Tatoeëren en Permanente Make-Up van start

25-06-2015 Met een vliegende start aan het begin van dit jaar is de normcommissie voor Veilig tatoeëren en Permanente Make-Up (PMU) succesvol van start gegaan. De normcommissie richt zich op de ontwikkeling van een Europese norm voor hygiënisch veilig tatoeëren.

Lees meer

PGS-richtlijn 35 voor waterstofafleverinstallaties overhandigd aan ministeries

01-05-2015 Om het rijden op waterstof veilig in Nederland te introduceren, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen met betrekking tot afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen. Deze PGS (35) geeft richtlijnen om veiligheids- en milieubeschermende-aspecten bij de aflevering van waterstof aan wegvoertuigen te borgen.

Lees meer

Klussen met gevaarlijke stoffen

02-04-2015 Het personeel van doe-het-zelfzaken Gamma en Karwei moet op cursus om te leren klussen met gevaarlijke stoffen. Zo kunnen zij op hun beurt de thuisklusser beter voorlichten. Ze krijgen daarbij te maken met PGS15. In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen vindt u handreikingen voor allerlei aspecten van het werken met gevaarlijke stoffen.

Lees meer

Ontwikkeling Europese norm voor veilig tatoeëren en permanente make-up

12-02-2015 In Nederland kun je bij vergunninghoudende tatoeëerders en schoonheidsspecialisten veilig terecht. Dit is echter niet altijd het geval in andere Europese landen. CEN (European Committee for Standardization) heeft daarom het initiatief genomen om een Europese norm te ontwikkelen voor tatoeëren en permanente make-up. NEN richt een nationale normcommissie op om aan te sluiten bij dit initiatief en organiseert hiertoe op vrijdag 13 maart een informatiebijeenkomst.

Lees meer

Veilig gebruik nano op werkvloer

30-01-2015 De Europese Commissie heeft een 'Guidance' document gepubliceerd over het veilig gebruik van Nano-materialen op de werkvloer. Het document is bedoeld voor werknemers, werkgevers en arbo-professionals.

Lees meer

EC en CEN bereiken voorlopig akkoord over wagenparken en biobrandstofmarkering

18-12-2014 Op 11 en 12 november j.l. heeft de een afvaardiging van de Europese Commissie (EC) met de Europese ontwikkelaars van brandstofnormen van CEN/TC 19 een akkoord bereikt over twee zaken die de markt voor biobrandstoffen in de nabije toekomst moeten stimuleren.

Lees meer

Concept PGS 35 waterstof afleverinstallaties ter commentaar

11-11-2014 Om waterstof veilig in de Nederlandse markt te zetten, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen. Het concept van deze PGS 35 'Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen' is gepubliceerd voor commentaar. Geïnteresseerden hebben tot en met 15 december de mogelijkheid commentaar in te dienen bij het PGS-projectbureau.

Lees meer

Concept PGS voor waterstof afleverinstallaties ter commentaar

21-10-2014 Om waterstof veilig op de Nederlandse markt te zetten, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen. Het concept van deze PGS 35 'Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen' is gepubliceerd voor commentaar. Geïnteresseerden hebben tot en met 15 december a.s. de mogelijkheid om commentaar in te dienen bij het PGS-projectbureau.

Lees meer

Europa op weg naar alternatieve brandstoffen

21-10-2014 Op 29 september j.l. heeft de Europese Raad het voorstel van de Europese Commissie overgenomen om een richtlijn voor de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen te ontwikkelen. Deze 'Clean Power Directive' brengt uitdagingen met zich mee voor de gehele brandstofsector, maar in het bijzonder voor de depothouders, pomphouders en leveranciers van gas en waterstof. Naast een financiële investering van de gehele transportketen wordt ook op het gebied van normalisatie een inzet gevraagd.

Lees meer

PGS op Schakeldag

31-07-2014 Rijkswaterstaat hield op 26 juni in Utrecht de jaarlijkse Schakeldag. Zoals ieder jaar was PGS te vinden op het marktplein. Dit keer samen in een stand met het programma 'Truck van de toekomst'.

Lees meer

PGS met stand en nieuwe brochure op de Schakeldag

26-06-2014 Rijkswaterstaat organiseert op 26 juni in het Stadion Galgenwaard te Utrecht de jaarlijkse Schakeldag. Ieder jaar is PGS te vinden op het marktplein. Ook dit jaar weer, dit keer delen we een stand met het programma 'Truck van de toekomst'.

Lees meer

Nieuwe en gewijzigde PGS'en

22-05-2014 Er is nieuws van het PGS front: een een nieuwe telg aan de PGS boom is bijgekomen: PGS 33-2. Twee bestaande, PGS 9 en PGS 12, zijn ook geactualiseerd.

Lees meer

NEN publiceert jaarverslag 2013

07-05-2014 2013 was bijzonder voor NEN. Het jaarverslag illustreert dat normalisatie onverminderd relevant is als strategisch instrument op weg naar efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Lees meer

NRK-bedrijven werken aan collectieve invoering ISO 26000

28-04-2014 De Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) werkt samen met 34 van haar leden aan de collectieve invoering van de MVO-filosofie ISO 26000. In samenwerking met NEN, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en adviesbureau Berenschot laten de NRK-bedrijven op deze manier zien op welke wijze zij invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Lees meer

Normcommissie Technisch keramiek gaat door

19-03-2014 De normcommissie Technisch Keramiek heeft onlangs een doorstart gemaakt. Aanleiding hiertoe was de komende herziening van ISO 26602, "Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -Silicon nitride materials for rolling bearing elements".

Lees meer

iChemie: Smartphone zit vol chemisch vernuft

18-03-2014 Maar liefst vijf miljard exemplaren zijn er wereldwijd in gebruik. Een vijfde daarvan is een smartphone, zoals de iPhone. Van batterij tot beeldscherm, in mobiele telefoons vindt je chemie tot in de kleinste details.

Lees meer

Regels lopen circulair systeem in de weg

18-03-2014 De overgang van afval naar grondstof is niet eenvoudig. In het rapport 'Een andere kijk op afval voor de Nederlandse chemische industrie' wordt geschetst hoe de sector die transitie zou kunnen aanpakken.

Lees meer

NRK-bedrijven gaan voor collectieve invoering ISO 26000

20-02-2014 De Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) is samen met 34 van haar leden van start gegaan met de collectieve invoering van de MVO-filosofie ISO 26000.

Lees meer

Download nu de Nieuwe Normen-app

13-02-2014 Als gebruiker van normen wilt u graag weten wanneer er nieuwe normen gepubliceerd zijn in uw vakgebied. NEN biedt u nu een nieuwe oplossing: De Nieuwe Normen-app.

Lees meer

Nano: focus op maatregelen en pbm's

30-01-2014 Over de (veiligheids)effecten van werken met nanomaterialen is nog niet veel bekend. Het Amerikaanse Instituut voor Werkgezondheid- en veiligheid (NIOSH) wil met nieuwe aanbevelingen zorgen voor meer veiligheid voor werknemers.

Lees meer

Nieuwe norm voor warmgewalste staalprofielen in ontwikkeling

22-01-2014 De Europese normcommissie voor staalproducten (ECISS) gaat een nieuwe norm ontwikkelen genaamd ‘Hot rolled steel channels, I and H sections – Dimensions and masses (Warmgewalste U-, I- en H- profielen van staal)’. In 2005 zijn de normen voor Balkstaal IPE (EU 19) en Breedflensbalken HE (EU 53) namelijk ingetrokken en sindsdien er geen nieuwe ontwikkeld. NEN zoekt belanghebbenden die graag willen meepraten over dit onderwerp.

Lees meer

Nederlands new work item proposal voor neutronen diffractie

16-01-2014 Op Nederlands initiatief is vorig jaar een new work item proposal gelanceerd voor de herziening van ISO/TS 21432 “Non-destructive testing - Standard test method for determining residual stresses by neutron diffraction”. Tot 8 februari 2014 kunnen alle ISO-landen hun mening over dit voorstel geven.

Lees meer

CE-markering voor verf: wanneer wel en wanneer niet?

16-01-2014 Er blijkt nog veel onduidelijk te zijn over CE-markering van verf. Wanneer moet dit wel en wanneer vooral niet? Niet alle verven of verfsoorten vallen onder de CE-markering. We zetten het even voor u op een rij.

Lees meer

Oplichtende snelweg

16-01-2014 Een lichtgevende snelweg is een stapje dichterbij gekomen. Verfproducent Anker Stuy maakte onlangs bekend dat het lichtgevende verf gaat leveren aan bouwbedrijf Heijmans. Heijmans bouwt en beheert wegen.

Lees meer

Nieuwe aanduiding materiaalnummers gieterijtechniek

16-01-2014 Op Nederlands initiatief wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe systematiek voor de aanduiding van materiaalnummers binnen de gieterijtechniek. "NEN-EN 1754 Magnesium and magnesium alloys – Magnesium and magnesium alloy anodes, ingots and castings - Designation system" wordt in dit kader herzien.

Lees meer

"We zijn op de goede weg"

19-12-2013 En daar waren er weer drie. Onlangs werden in het Rotterdamse hotel New York enkele nieuwe delen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS'en) uitgereikt. Ook bestaat de PGS-beheerorganisatie inmiddels vijf jaar. De loftrompet werd gestoken, maar kritische noten werden ook gekraakt.

Lees meer

Nieuwe versie PGS 19 beschikbaar

26-11-2013 De nieuwe versie van PGS 19 is te downloaden van de PGS-website en bij NEN. In PGS 19 zijn eisen opgenomen voor de opslag van propaan en butaan. Er zijn enkele belangrijke veranderingen.

Lees meer

Herziening NEN-EN 12206-1 poedercoatings voor aluminium in constructies

26-11-2013 NEN-EN 12206-1:2004 Paints and varnishes - Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: Coatings prepared from coating powder wordt herzien.

Lees meer

Kunststof- en chemische industrie voor kunststofrecycling

26-11-2013 De Topsector Chemie en brancheverenigingen VNCI, Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (NRK) en PlasticsEurope hebben onlangs het Ketenakkoord Kunststof Kringloop ondertekend op de Innovatie-estafette.

Lees meer

Training PGS 33-1Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen

26-11-2013 Wilt u in een dag op de hoogte zijn van alle aspecten van PGS 33-1 LNG vulstations voor motorvoertuigen? Dat kan door u op te geven voor de training op 29 januari in Oegstgeest of 4 maart in Utrecht.

Lees meer

Concept PGS 33-2 voor commentaar

26-11-2013 Een concept van PGS 33-2 'Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen - Bunkeren van schepen (shore to ship)' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

Start internationale werkgroep crisis management

29-10-2013 Begin oktober vond de negende vergadering van CEN/TC 391 'Societal and citizen security' plaats in Parijs. Daar is onder meer besloten een internationale werkgroep op te richten voor Crisis Management.

Lees meer

Nieuwe normcommissies maatschappelijke veiligheid

28-10-2013 Binnenkort richt NEN twee nieuwe normcommissies op binnen het aandachtsgebied Maatschappelijke Veiligheid. Deze twee normcommissies zullen zich bezighouden met CBRNE en Business Continuity Management.

Lees meer

NEN start ontwikkelingstraject Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen voor waterstoftankstations

03-10-2013 NEN is onlangs gestart met een project voor het opstellen van een nieuwe PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) voor waterstoftankstations. In deze PGS worden richtlijnen opgenomen voor de realisatie, het onderhoud en het beheer van waterstoftankstations in Nederland. PGS 35 bouwt voort op de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8099 ‘Waterstoftankstations’ en zal naar verwachting in december 2014 verschijnen.

Lees meer

NEN gaat eisen aan coating van LPG-tankwagens vastleggen: deelnemers gezocht

20-09-2013 NEN gaat, in samenwerking met de Vereniging Vloeibaar Gas, eisen opstellen voor de coating van LPG-tankwagens. Het gaat hierbij om (veiligheids)eisen voor de brandwerende bekleding. Er is geen wettelijke regeling ten aanzien van de kwaliteitseisen voor coating van LPG-tankwagens. Omdat kwaliteitsborging toch van belang is, zowel voor fabrikanten als voor gebruikers, worden nu afspraken vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA).

Lees meer

Graag normen voor XRD!

16-09-2013 XRD (X-Ray Diffraction of Röntgenpoederdiffractie) wordt veel gebruikt bij materiaalkundig, chemisch, fysisch, biologisch en farmaceutisch onderzoek. Ondanks de grote waarde van XRD voor het bedrijfsleven, zijn er nog vrijwel geen normen voor. Experts voor de normcommissie zijn dus nodig!

Lees meer

Europees onderzoek: kunststof leiding functioneel en duurzaam

16-09-2013 De ontwikkeling en toepassing van kunststof is nog steeds van groot belang voor de ontwikkeling van de Westerse samenleving, zeker ook waar het kunststof leidingen betreft. De volksgezondheid is namelijk voor een omvangrijk deel afhankelijk van een deugdelijk leidingstelsel, voor zowel drink- als afvalwater.

Lees meer

NEN en PGS-organisatie zien rol in verbetering kwaliteit vergunning- verlening, toezicht en handhaving

12-09-2013 In de Kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur worden verschillende maatregelen genoemd ter verbetering van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Brzo-bedrijven. Een van de maatregelen die het Kabinet noemt is een betere borging van de kwaliteit van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). De PGS-beheerorganisatie werkt hier graag aan mee.

Lees meer

Handreiking voor inschatting van CBRN risico's in ontwikkeling

08-08-2013 Normalisatie op het gebied van maatschappelijke of externe veiligheid is een relatief nieuw gebied voor NEN. Zeker als het gaat om het normaliseren van aspecten van industriële ongevallen en terroristische bedreigingen op chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair gebied en voor explosieven (CBRNE).

Lees meer

Risicobeheer nanomaterialen op de werkplek

02-08-2013 De zorgen over de mogelijke gevaren van nanodeeltjes voor de gezondheid en de veiligheid zijn groot. In veel werkomgevingen worden nanomaterialen gebruikt en verwerkt.

Lees meer

Bijeenkomst coatingnormen olie- en gasindustrie

18-07-2013 Internationale normalisatie voor coatings in de olie- en gasindustrie is hot. Dat blijkt wel uit de toename van het aantal coatingnormen in dit werkveld. Vanwege de toenemende activiteiten heeft NEN onlangs een bijeenkomst over coatings voor de olie- en gasindustrie gehouden. Met 20 deelnemers was de opkomst hoog te noemen.

Lees meer

Nederlands new work item NDO lasnaden

17-07-2013 In juni is er op initiatief van Nederland, een new work item proposal voor ISO gelanceerd voor de acceptatie criteria van de phased array (PA) techniek bij het niet-destructief onderzoeken van lasnaden.

Lees meer

Met spoed gezocht: poedercoaters

17-07-2013 Dat normen door de industrie gedragen moeten worden waarin ze gelden, lijkt een logische zaak. Toch is er gedoe rond de normenserie voor poedercoatings ISO 8130. Deze zal worden herzien, maar met een nadrukkelijke oproep aan experts om hierbij mee te denken. Anders wordt de complete serie teruggetrokken.

Lees meer

Serie ISO 12944, verven en vernissen wordt herzien

17-07-2013 Alle acht delen van ISO 12944 worden herzien. Tijdens de afgelopen vergadering van ISO/TC35 “Paints and varnishes” eind juni in Montreal, is besloten dat behalve de al in herziening zijnde delen -5 en -6 van ISO 12944, ook alle overige delen onder handen zullen worden genomen.

Lees meer

Bomen zuigen bodem schoon

17-07-2013 Benzeen en dioxaan in de bodem aanpakken met bomen. Het kan, zo bewijst Dow in Terneuzen. Fytosanering, heet die techniek. Voor het gebruik van bomen en planten om verontreinigde grond te saneren, heb je jaren de tijd nodig, benadrukt Wim Staal, remediation manager bij Dow Benelux.

Lees meer

PGS-richtlijn 33-1 voor LNG vulstations overhandigd aan plaatsvervanger minister Kamp

12-07-2013 Woensdag 10 juli overhandigde Piet-Hein Daverveldt, directeur NEN, de PGS-richtlijn 33-1 aan de plaatsvervanger van minister Kamp, Jos De Groot, directeur van de Directie Energiemarkt van Economische Zaken. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het Nationaal LNG Platform in Rotterdam.

Lees meer

ISO-norm voor compliancemanagement

10-07-2013 Compliancemanagement staat sterk in de belangstelling in allerlei verschillende bedrijfstakken. Van oudsher wordt er in de financiële sector al veel aandacht aan het onderwerp gegeven en is de aanwezigheid van een onafhankelijke ‘compliance officer’ een bekend fenomeen, vergelijkbaar met de ‘controller’ voor financiële aangelegenheden.

Lees meer

PGS-richtlijn 33-1 voor LNG vulstations voor wegverkeer gereed!

05-07-2013 In deze nieuwe PGS 33-1 "LNG vulstations" zijn richtlijnen opgenomen voor het ontwerpen, bouwen, en functioneren van LNG vulstations. Hieronder vallen onder meer de ontwerpeisen die worden gesteld aan de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden.

Lees meer

'SuperCleanQ Project' recycling petflessen halverwege

24-05-2013 Het SuperCleanQ Project, gericht op kwaliteitscontrole- en kwaliteitsgarantieprocedures, is inmiddels halverwege. De vordering zijn prima te noemen.

Lees meer

Bijeenkomst coatings voor de olie- en gasindustrie

23-05-2013 Rond normalisatie voor coatings voor de olie- en gasindustrie zijn vele ontwikkelingen gaande. De toenemende activiteiten zijn voor NEN aanleiding direct betrokkenen uit te nodigen voor een bijeenkomst over coatings voor de olie- en gasindustrie.

Lees meer

Eerder door u bekeken