Bijeenkomst coatingnormen olie- en gasindustrie

18-07-2013 Internationale normalisatie voor coatings in de olie- en gasindustrie is hot. Dat blijkt wel uit de toename van het aantal coatingnormen in dit werkveld. Vanwege de toenemende activiteiten heeft NEN onlangs een bijeenkomst over coatings voor de olie- en gasindustrie gehouden. Met 20 deelnemers was de opkomst hoog te noemen.

De deelnemers bleken vooral geïnteresseerd te zijn in de diverse ontwikkelingen. Zij spraken de voorkeur uit voor een betere uitwisseling van informatie tussen de betrokkenen in de verschillende gremia.

Werkgroep en subcommissie

Binnen de ISO technische commissie ISO/TC 67 'Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries' is een werkgroep 'Coating and lining of structures and equipment' opgericht.

Deze werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van vier nieuwe normen (met mogelijk meer nieuwe normen in de toekomst):

  1. 'Internal coating and lining of steel storage tanks'
  2. 'Internal coating and lining of steel process vessels'
  3. 'External corrosion protection of risers by coatings and linings – Part 1: Elastomeric coating systems - polychloroprene or EPDM'
  4. 'Methods for control of corrosion under thermal insulation and fire proofing materials'

Onder ISO/TC 67 is een aparte subcommissie ISO/TC 67/SC 2 'Pipeline transportation systems' waarin internationale normen over coatings voor transportleidingen worden ontwikkeld. Dit betreft ondermeer de ISO 21809-reeks 'Petroleum and natural gas industries – External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems'. Die normen worden Europees overgenomen, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor ECISS technische commissie 'Steel tubes, and iron and steel fittings' (ECISS/TC 110) en haar werkgroep 4 'Coatings for steel tubes'. Ook de Europese coatingnormen voor stalen buizen behoren tot het werkpakket van ECISS/TC 110.

Monitoring

Traditioneel worden normen voor verf en coatings ontwikkeld binnen ISO/TC 35 'Paints and varnishes'. Deze technische commissie volgt dan ook nauwlettend de ontwikkelingen binnen ISO/TC 67, en participeert hier ook in. Met name de subcommissie 'Protective paint systems for steel structures' (ISO/TC 35/SC 14) speelt hier een belangrijke rol in.

Stopaq

Ook is een initiatief van Stopaq toegelicht om bij ISO/TC 67/SC 2 een voorstel in te dienen voor de ontwikkeling van een aanvullend deel binnen de ISO 21809-reeks over 'visco-elastische coatings'. Dit voorstel wordt in samenspraak met NEN verder ontwikkeld.

Werkveld gescreend

Tijdens de bijeenkomst is het hele werkveld doorgenomen inclusief de huidige, komende en de voor de toekomst gewenste normalisatieactiviteiten. Aangezien meerdere internationale normcommissies betrokken zijn bij coatings voor de olie- en gasindustrie, zijn er ook meerdere Nederlandse normcommissies die zich met dit specifieke onderwerp bezighouden. Besproken is hoe de Nederlandse inbreng het beste kan worden gecoördineerd.

Vooralsnog blijkt er geen behoefte te zijn aan een platform met vertegenwoordigers van betrokken normcommissies. Waar nodig vindt uitwisseling plaats via de betrokken NEN-secretarissen. De al bestaande werkgroep buisbekleding, die ressorteert onder de normcommissie transportleidingen, wordt in het najaar bijeengeroepen.

De deelnemers aan de bijeenkomst die geen lid zijn van de werkgroep worden als gast uitgenodigd.

Eerder door u bekeken

Informatie of deelnemen?

Voor de Coatings: Isabel Polderdijk

(015) 2 690 442

isabel.polderdijk@nen.nl

____________________________

Voor Gas- & Oliewinning: NEN Energie

(015) 2 690 326

energy@nen.nl