Bijeenkomst coatings voor de olie- en gasindustrie

23-05-2013 Rond normalisatie voor coatings voor de olie- en gasindustrie zijn vele ontwikkelingen gaande. De toenemende activiteiten zijn voor NEN aanleiding direct betrokkenen uit te nodigen voor een bijeenkomst over coatings voor de olie- en gasindustrie.

Dat er ontwikkelingen zijn wat betreft coatings voor de olie- en gasindustrie is duidelijk. Kijk maar naar de toename van het aantal coating-normen. Voorts is binnen ISO/TC 67 "Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries" de werkgroep "Coating and lining of structures and equipment" opgericht met drie actieve work items en verscheidene ideeën voor nieuwe work items.

Ook is er een Nederlands initiatief om bij ISO/TC 67 een voorstel in te dienen voor de ontwikkeling van een aanvullend deel binnen de ISO 21809 serie (Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems) over "visco-elastische coatings".

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst nemen we het hele veld door en bespreken we zowel de huidige, op stapel staande als de voor de toekomst gewenste normering. Hierbij komt ook aan de orde hoe we de Nederlandse inbreng het beste kunnen coördineren. Het is de bedoeling dat deze informatiebijeenkomst nog voor de zomervakantie wordt gehouden, de exacte datum wordt nog bepaald. Wilt u worden geïnformeerd over de exacte datum, laat het ons weten met een mail aan chemistry@nen.nl

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Isabel Polderdijk, secretaris van normcommissie "Corrosie" en "Verf op Staal", via isabel.polderdijk@nen.nl of (015) 2 690 442.


Eerder door u bekeken