CE-markering voor verf: wanneer wel en wanneer niet?

16-01-2014 Er blijkt nog veel onduidelijk te zijn over CE-markering van verf. Wanneer moet dit wel en wanneer vooral niet? Niet alle verven of verfsoorten vallen onder de CE-markering. We zetten het even voor u op een rij.

Decoratieve verflagen

Decoratieve verflagen hoeven niet te worden voorzien van CE-markering. Dit wil niet zeggen dat er geen eisen zijn ten aanzien van emissie en dergelijke, maar dit volgt uit andere wetgeving.

Betonreparatie

Voor producten voor betonreparatie geldt de serie EN 1504 "Products and systems for the protection and repair of concrete structure", delen 2 tot en met 7. Dit zijn geharmoniseerde productnormen. Het betreft producten die actief ondersteunend zijn aan de levensduur van beton, bijvoorbeeld betonreparatie of producten die claimen vochtregulerende eigenschappen te hebben (hetgeen een positieve werking heeft op beton). Als een product een dergelijke werking claimt, dan moet een CE-markering worden aangebracht.

Brandwerende verven

Onlangs is opdracht gegeven aan CEN (de Europese normalisatie organisatie) om een productnorm te maken voor brandwerende verven, zoals bij brand opschuimende verven. Deze productnorm is er nu nog niet. Daarom kan en mag er op basis van de huidige norm nog geen prestatieverklaring en CE-markering worden afgegeven.

Geharmoniseerde norm of niet?

Leveranciers moeten zelf aangeven conform welke norm een product presteert. Is dit een geharmoniseerde norm dan moet er, wanneer de onder CE-markering vallende eigenschappen worden gedeclareerd, CE-markering op het product worden aangebracht en een prestatieverklaring (de annex ZA in een geharmoniseerde norm) worden opgesteld. Is er geen geharmoniseerde norm, dan kan en mag er geen CE-markering worden aangebracht.

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Verven en coatings
Voor meer informatie aangaande verven en coatings, of deelname aan de normcommissie Verfwaren, kunt u contact opnemen met: Isabel Polderdijk

(015) 2690 442

CE-markering van bouwproducten
Wilt u meer informatie aangaande CE-markering van bouwproducten, dan kunt u contact opnemen met Taco van den Broek.

(015) 2690 164

materialen&bouwproducten@nen.nl