Conferentie sluit SMEST2 af

21-05-2013 Het Europese project SMEST2 wordt op 28 mei afgesloten met een netwerkconferentie in Brussel. Dit project, waarin NEN en VNO-NCW/MKB Nederland voor de nationale workshop samenwerkten, heeft de band verstevigd tussen MKB en normalisatie.

Tijdens de conferentie worden de positieve projectresultaten en de uitkomsten van negentien Europese workshops gepresenteerd. De gratis conferentie biedt uitstekend gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen over het vergroten van de bijdrage en betrokkenheid van het MKB in normalisatie.

SMEST2

SMEST2 is een project met als doel de relatie tussen het midden- en kleinbedrijf en normalisatie te verstevigen. Tijdens de workshops werd onder andere besproken hoe normen de omzet kunnen vergroten of de productie efficiƫnter kunnen maken. Ook werd uitgelegd wat het belang voor het MKB is bij normalisatie, hoe ondernemers kunnen deelnemen in een normalisatietraject (nationaal of Europees) en wat de kosten en baten zijn van normalisatie. De uitkomsten hiervan worden tijdens de conferentie gepresenteerd.

Daarnaast biedt SMEST2 een kennisplatform waarop informatie, ervaring en 'best practices' kunnen worden uitgewisseld tussen Europese normalisatie instellingen en brancheorganisaties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de Duitse en Oostenrijkse normalisatie instellingen DIN en ASI en het Europees normalisatie instituut CEN-CENELEC. SMEST2 wordt gefinancierd door de Europese Commissie en EFTA.

Doe mee aan normalisatie

Normalisatie is het maken van afspraken tussen marktpartijen. Vaak zijn hier slechts grote marktpartijen vertegenwoordigd, terwijl het juist van belang is dat het MKB ook meebepaalt in deze trajecten om zijn eigen positie zeker te stellen en zich te onderscheiden. Deelnemen aan normalisatie gaat hand in hand met innovatie en vooruitgang.

Met vakgenoten aan tafel kunt u invloed uitoefenen op de norm en daarmee op de toekomst van uw eigen organisatie. Het geeft u de mogelijkheid om te netwerken, op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en aansluiting te vinden op internationaal gebied.

Meer informatie

Voor meer informatie over SMEST2: Tanja van Tooren-Pijpaert, projectmanager, telefoon (015) 2 690 261 of e-mail tanja.vantooren@nen.nl.

Eerder door u bekeken