EU: ‘Risico’s gevaarlijke stoffen verder beperken’

28-01-2020 De Europese Unie wil de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen verder verminderen. Daarom geeft de Unie een aantal adviezen en aanbevelingen. Er is reeds een goede basis gelegd om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen te verminderen.

Zo zijn er bijvoorbeeld voor veel stoffen al grenswaarden vastgesteld. Maar het kan nog beter en daarom is het tijd voor fase 2, zo vindt de EU.

Nieuwe doelen
Zo moeten er ook grenswaarden komen voor gevaarlijke (kankerverwekkende en mutagene) stoffen die tot nu toe buiten beschouwing bleven. Ook moet er meer aandacht komen voor wetgeving die in het uiterste geval kan leiden tot eisen die elkaar tegenwerken. De EU stelt daarom de volgende maatregelen voor:

  • voor nog meer stoffen bindende grenswaarden;
  • actualisering van bestaande grenswaarden;
  • ontwikkeling van een leidraad voor het meten van bindende grenswaarden;
  • coördinatie verbeteren door transparante procedures;
  • criteria opstellen voor wet- en regelgeving rond grenswaarden.

Actiever
En verder wil de EU graag dat de afzonderlijke landen zich nog actiever gaan opstellen. Zo moeten zij zorgen voor beter toezicht op de gezondheid van werknemers. Ook moeten ze zorgen voor extra aandacht voor werknemers die aan specifieke gevaarlijke stoffen zijn of worden blootgesteld, moeten ze inzicht krijgen in het belang van risicobeoordeling en moeten ze nadrukkelijk wijzen op preventieve maatregelen om bedrijfsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

Bron: Rendement.nl

PBM
Wilt u informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen voor werken met gevaarlijke stoffen, kijkt u op www.nen.nl/pbm

Meer informatie
Wilt u mee praten over de normen? Neemt u dan contact op met NEN Industrie & Veiligheid via iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: NEN-Industrie en veiligheid

iv@nen.nl

(015) 2690180