Graag normen voor XRD!

16-09-2013 XRD (X-Ray Diffraction of Röntgenpoederdiffractie) wordt veel gebruikt bij materiaalkundig, chemisch, fysisch, biologisch en farmaceutisch onderzoek. Ondanks de grote waarde van XRD voor het bedrijfsleven, zijn er nog vrijwel geen normen voor. Experts voor de normcommissie zijn dus nodig!

XRD is gebaseerd op de simpele, reeds 100 jaar oude Wet van Bragg 2dsinθ=λ. Iedereen kan daarmee de was doen. Zeker met de huidige geavanceerde apparatuur en de bijbehorende software, die metingen en het uitwerken daarvan meestal reduceren tot de spreekwoordelijke "druk op de knop". Er is altijd een uitkomst, compleet met aantrekkelijke grafieken, en in veel gevallen is dat voldoende.

Vragen

Toch slaat soms de twijfel toe. De uitkomst klopt niet met oude metingen, metingen van anderen en/of andere analyses, of met verwachtingen. Zat het preparaat goed in het apparaat? Was het apparaat wel goed uitgelijnd en gekalibreerd? Hoe groot was de meetfout precies? En zijn er dezelfde apparaatparameters toegepast? Of heeft "iemand" gewoon een rekenfout gemaakt?

Zonder de benodigde normvoorschriften blijft men vaak met deze vragen zitten. Normen voor XRD worden internationaal besproken in ISO/TC 135 "Non-destructive testing"/ SC 7 "Qualification of personel" en Europees binnen CEN/TC 138 "Non-destructive testing"/ WG 10 "X-ray diffraction". Deze technische commissies worden in Nederland gevolgd door de normcommissie "Niet-destructief onderzoek".

Eerder door u bekeken

Informatie en of deelname

Voor meer informatie omtrent normalisatie van XRD metingen, of deelname aan de normcommissie:
Isabel Polderdijk

(015) 2 690 107

isabel.polderdijk@nen.nl