Herziening NEN-EN 12206-1 poedercoatings voor aluminium in constructies

26-11-2013 NEN-EN 12206-1:2004 Paints and varnishes - Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: Coatings prepared from coating powder wordt herzien.

Reden hiervoor is dat er een hiaat dreigt vanwege het toekomstige verbod op chroomzuur vanaf 2017 door REACH. Op dit moment komt non-chroom technologie onvoldoende aan bod in de huidige norm en dit aspect moet verder uitgediept worden.

Nog dit jaar zal er een call for experts uitgaan, waarin experts worden opgeroepen mee te werken aan deze herziening. Wilt u meer informatie aangaande dit onderwerp, of actief deelnemen aan deze herziening, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de normcommissie Verfwaren Isabel Polderdijk, via isabel.polderdijk@nen.nl of (015) 2690 107.

REACH

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. Reach staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Een verordening is een wet die in alle landen van de Europese Unie geldt. Fabrikanten/importeurs, distributeurs en gebruikers hebben met REACH te maken.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Neemt u dan contact op met de secretaris van de normcommissie Verfwaren:
Isabel Polderdijk

isabel.polderdijk@nen.nl

(015) 2 690 107