Kunststof- en chemische industrie voor kunststofrecycling

26-11-2013 De Topsector Chemie en brancheverenigingen VNCI, Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (NRK) en PlasticsEurope hebben onlangs het Ketenakkoord Kunststof Kringloop ondertekend op de Innovatie-estafette.

De kunststof- en chemische industrie willen met dit akkoord met een ketenafvalplan meer kunststof en rubber recyclen, bijdragen aan onderzoek, bijdragen aan het voorkomen van zwerfafval in zee door projecten in de eigen sector te initiëren en bijdragen aan programma’s die gericht zijn op gedragsverandering.

Groene ambitie

De Topsector Chemie wil in 2030 bij de top 5 slimme materialen en tot de wereldtop op het gebied van groene chemie behoren, zo stellen zij. Hergebruik en slim gebruik van materialen staat hoog op de prioriteitenlijst. Aansluiten bij dit ketenakkoord past daarom prima in zijn strategie. De Kringloop moet eind 2015 een feit zijn.

De staatssecretaris en veel betrokken partijen

De ondertekening van het Ketenakkoord kunststof kringloop tijdens de innovatie-estaffette 2013 is gedaan door Staatssecretaris Mansveld en 65 partijen, met als doel om binnen twee jaar concrete resultaten te boeken zodat kunststoffen die waardevol zijn voor de economie hergebruikt kunnen worden.

Hiermee wordt ook voorkomen dat deze in het milieu terecht komen, en wat al in het milieu terecht is gekomen kan worden ingezameld en verwerkt. Er zijn 65 partijen betrokken, waaronder SITA, Plastic Soup Foundation, TU Delft, TNO en KNVR.

Wat is ISO 26000? Dé MVO-richtlijn

Ook in Europa worden normen voor bedrijven opgesteld met het thema 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen', ISO 26000 is een mooi voorbeeld. Deze norm geeft handvatten om organisatie te ondersteunen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 'op maat' in te vullen. ISO 26000 geeft antwoord op het wat en hoe van MVO. Zo geeft de richtlijn duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling. Daarnaast geeft de richtlijn handvatten voor implementatie van MVO in een organisatie.

ISO 26000 is een richtlijn en geen eisenstellend document en daarom niet geschikt en ook niet bedoeld voor certificatie.

Lees meer over de ISO 26000 richtlijn

Eerder door u bekeken