Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

23-04-2018 Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers de potentiële risico’s kennen en preventieve maatregelen nemen. Daarom start op 14 mei een grote campagne Gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen komen op vrijwel alle werkplekken voor. Denk aan vloeistoffen, gassen of vaste stoffen die een risico zijn voor de gezondheid of de veiligheid van werknemers. Europees gezien komen miljoenen werknemers in contact met deze stoffen.

Gezondheidsrisico’s
Werken met gevaarlijke stoffen kan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken. Van lichte oog- en huidirritaties tot ernstige gevolgen als geboorteafwijkingen en kanker. De gevolgen kunnen acuut zijn of zich pas op langere termijn manifesteren. Enkele van de meest voorkomende gevaren zijn: vergiftiging, allergieën, huidaandoeningen, luchtwegaandoeningen, kanker, vruchtbaarheidsproblemen en geboorteafwijkingen.

Nieuwe technologieën: meer risico
Nieuwe technologieën en veranderingen in de manier waarop we werken kunnen zorgen voor een groter risico op schade door biologische of chemische agentia. Neem bijvoorbeeld sectoren als het milieu, dienstverlenende beroepen als de thuiszorg en afvalbeheer. Kennis van de gevaren bij werkgevers en werknemers moet dus omhoog zodat ze de juiste preventieve maatregelen nemen.

Europese Healthy Workplaces Campaign 2018-2019
De nieuwe Europese Healthy Workplaces Campaign 2018-2019 gaat over gevaarlijke stoffen. Op maandag 14 mei start de Nederlandse publiekscampagne. Staatssecretaris Van Ark verzorgt de officiële lancering.

Bron: Arbo Online

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid via e-mail iv@nen.nl.Trainingen PGS

Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

07-08-2017 Met de toenemende behoefte aan opslag van gevaarlijke stoffen kan ook het risico voor werknemers of de omgeving toenemen, indien onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen. PGS 15 is de meetlat in Nederland waarin is aangegeven hoe opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dient plaats te vinden zodat een voldoende veiligheidsniveau voor arbo, milieu en brand wordt gerealiseerd.

Lees meer

Eerder door u bekeken