Met spoed gezocht: poedercoaters

17-07-2013 Dat normen door de industrie gedragen moeten worden waarin ze gelden, lijkt een logische zaak. Toch is er gedoe rond de normenserie voor poedercoatings ISO 8130. Deze zal worden herzien, maar met een nadrukkelijke oproep aan experts om hierbij mee te denken. Anders wordt de complete serie teruggetrokken.

Tijdens vergaderweek in 2012 van ISO/TC 35 'Paints and varnishes' is besloten om alle delen van ISO 8130 in te trekken. Dit harde standpunt moest de poedercoatwereld wakker schudden, en weer meer betrekken bij normalisatie. Bij een eerdere herziening had geen enkele poedercoatexpert zich aangemeld om mee te helpen met de herziening, waardoor deze door niet-poedercoaters is uitgevoerd op basis van de aangeleverde commentaren. Dit tot misnoegen van de internationale normcommissieleden.

Call for experts

Tijdens de laatste vergadering van ISO/TC35, eind juni in Montreal, is deze kwestie opnieuw besproken. Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben zich uitgesproken tegen de voorgenomen intrekking. Op basis hiervan is besloten alle delen van ISO 8130 te herzien en een call for experts te laten uitgaan. Wel is er een kritische kanttekening bij geplaatst.

De serie zal alsnog worden ingetrokken als er zich wederom geen poedercoatexperts aanmelden voor de herzieningen. Het heeft immers geen zin om normen in stand te houden die niet door de industrie gedragen worden. Het belang is dus duidelijk!

Eerder door u bekeken

Informatie of deelnemen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van ISO/TC35,
Isabel Polderdijk

(015) 2 690 442

isabel.polderdijk@nen.nl