NEN zit TC Plastics voor

18-01-2013 NEN levert per 1 januari van dit jaar het voorzitterschap van de Europese technische commissie CEN/TC 249 Plastics. De heer Huub Omloo (DSM) is per die datum benoemd als voorzitter.

De heer Omloo heeft ruime ervaring op normalisatiegebied op ISO en CEN niveau en heeft op 18 december 2012 zijn 25 jaar jubileum bij de nationale normcommissie Kunststoffen gevierd. Sinds 10 jaar is hij voorzitter van de nationale normcommissie.

"Vooral ook in minder goede economische tijden is het in direct belang van de Europese Plastics industrie om invloed te blijven uitoefenen op de inhoud van standaarden door actief en effectief deel te nemen in het internationale standaardisatie veld en standaardisatie doeltreffend als business tool in te zetten", zegt hij over zijn nieuwe rol. "Business belangen en die van de stakeholders te verdedigen en -nieuwe- kansen te benutten. De Europese standaardisatie commissie CEN TC 249 Plastics vormt hiervoor een uitgelezen platform.”

Meewerken en denken?

Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met chemistry@nen.nl en doe mee aan de normontwikkeling rondom Plastics en laat uw mening mee tellen!

Eerder door u bekeken