NEN-bundel 23 herzien: Normen voor NDO van lassen

07-03-2016 NEN-bundel 23 is samengesteld voor iedereen die te maken heeft met niet-destructief onderzoek (NDO) van lassen. Met dit type onderzoek controleert u of uw installatie of constructie aan de daaraan gestelde eisen voldoet. De bundel bevat een selectie van Europese en internationale normen voor de praktijk van NDO.

In de normen is een schat van kennis en ervaring rond NDO verwerkt. De normen zijn daarom ook een belangrijke bron van kennis voor producenten en afnemers van materiaal en producten die gekeurd moeten worden met NDO-methoden.

Belangrijke normen
De meest gebruikte en belangrijkste normen in de praktijk van NDO zijn opgenomen in deze bundel, zoals NEN-EN-ISO 5817. Vooral normen over de methoden die gericht zijn op het onderzoek en de acceptatiecriteria van lassen. De eisen in de normen geven houvast bij de selectie van te gebruiken methodieken. Bekijk de inhoudsopgave!

Als bijlage is een overzicht opgenomen van andere NDO-normen. Dit overzicht bevat normen voor terminologie, algemene NDO-principes en NDO-methoden voor andere toepassingen dan lassen.

Informatie

Wilt u meer informatie over deze bundel en de normen daarin? Neemt u dan contact op met NEN Klantenservice telefoon (015) 2 690 391, e-mail klantenservice@nen.nl.

Direct bestellen

U kunt deze bundel direct via de NEN Shop bestellen.
ISBN: 978-90-5254-167-9
Aantal pagina’s: 660
Prijs: € 149,-

Eerder door u bekeken