Nieuwe Nederlandse vertaling norm 'Niet-destructief onderzoek'

21-03-2013 Van de norm NEN-EN-ISO 9712 'Niet-destructief onderzoek–Kwalificatie en certificatie van NDO-personeel' is een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen. De nieuwe vertaling was nodig vanwege de herziening van ISO 9712 in juni vorig jaar.

De doeltreffendheid van elke toepassing van niet-destructief onderzoek (NDO) hangt af van de kwaliteiten van de personen die het onderzoek uitvoeren of er verantwoordelijk voor zijn. Dat is in een notendop de achtergrond van de norm.

Vanuit die gedachte is er een procedure ontwikkeld om de vakbekwaamheid te beoordelen en te documenteren van personeel dat niet-destructieve onderzoeken uitvoert, specificeert, bewaakt, beoordeelt of er toezicht op houdt. Wanneer certificatie van NDO-personeel in productnormen, regelgevingen, codes of specificaties is vereist, is het belangrijk het personeel in overeenstemming met deze internationale norm te certificeren.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Nederlandse uitgave zijn:

Informatie

Voor meer informatie over deze norm, kunt u contact opnemen met Isabel Polderdijk, secretaris van de normcommissie 'Niet-destructief onderzoek', via chemistry@nen.nl of tel.: (015) 2 690 442.

Eerder door u bekeken