Nieuwe aanduiding materiaalnummers gieterijtechniek

16-01-2014 Op Nederlands initiatief wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe systematiek voor de aanduiding van materiaalnummers binnen de gieterijtechniek. "NEN-EN 1754 Magnesium and magnesium alloys – Magnesium and magnesium alloy anodes, ingots and castings - Designation system" wordt in dit kader herzien.

NEN-EN 1754 moet gaan aansluiten bij de nieuwe aanduidingssystematiek beschreven in "NEN-EN 1560:2011 Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers". Ook zullen de gebruikte materiaalnummers aangepast worden naar de structuur en het principe beschreven in "NEN-EN 10027-2 Designation systems for steels - Part 2: Numerical system".

Systeem

De systematiek is gebaseerd op het systeem zoals dat al sinds decennia wordt toegepast voor staalsoorten en beschreven is in NEN-EN 10027-2. Deze numerieke manier van materiaalaanduiding bestaat uit zes posities: cijfer, punt, vier cijfers.

Het eerste cijfer is toegewezen aan de hoofdgroep van materialen, bijvoorbeeld:
• staal = 1,
• non ferro materialen, zwaar = 2,
• non ferro materialen, licht = 3,
• poeder metalen, gesinterde materialen = 4,
• gietijzer = 5.

Voor magnesium en gelegeerd magnesium gietmaterialen zijn de cijfers 3.5000 t/m 3.5999 toegewezen.

Eerder door u bekeken

Meer info?

Wilt u meer informatie aangaande dit onderwerp of gieterijtechniek in het algemeen, of wilt u een bijdrage leveren aan deze herziening, dan kunt u contact opnemen met:
Isabel Polderdijk

isabel.polderdijk@nen.nl

(015) 2690 107