Normcommissie Technisch keramiek gaat door

19-03-2014 De normcommissie Technisch Keramiek heeft onlangs een doorstart gemaakt. Aanleiding hiertoe was de komende herziening van ISO 26602, "Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -Silicon nitride materials for rolling bearing elements".

De norm ISO 26602 beschrijft de eisen voor silicon nitride materialen in kogellagers. De norm uit 2009 was oorspronkelijk bedoeld voor kogellagers, maar de laatste jaren is het toepassingsgebied van keramische lagers vergroot en de rollende elementen zijn diverser qua vorm geworden, van klassieke kogel tot cylindrische roller.

Fijne keramiek

De normcommissie Technisch keramiek volgt het werk van ISO/TC 206 "Fine ceramics", die zich bezig houdt met normalisatie op het gebied van fijn-keramische materialen en de diverse producten ervan in alle verschijningsvormen: poeders, monolieten, coatings en composieten.

Deelname en informatie

Voor deelname aan de normcommissie Technisch keramiek of informatie betreffende de normherziening, kunt u contact opnemen met Isabel Polderdijk op tel. 015 – 2690 442 of e-mail isabel.polderdijk@nen.nl.

Bovenstaande afbeelding is afkomstig van Ceratec Technical Ceramics: www.ceratec.nl.

Eerder door u bekeken

Deelname en/of informatie

Voor deelname aan de normcommissie Technisch keramiek of informatie betreffende de normherziening, kunt u contact opnemen met: Isabel Polderdijk

(015) 2 690 442

isabel.polderdijk@nen.nl