Overleeft de chemie de energietransitie?

31-10-2018 In een artikel op de site van VNO-NCW beschrijft Paul Scheer de kansen van de chemiesector om de energietransitie te overleven. Een uitdaging, want de sector zit goed vast aan olie en gas. De sector wil minimaal 90 procent minder CO2 uitstoot in 2050, staat in de Routekaart 2050 van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

Er zijn grote investeringen nodig, en dat moeten wel de juiste zijn, aangezien grote investeringen in de chemie een levensduur hebben van 40 tot 50 jaar. Voor de hele Nederlandse chemische industrie wordt aan een investering van 64 miljard euro gedacht in de periode tot 2050. Van die 64 miljard is 27 miljard nodig voor de ombouw van de bedrijven zelf, en 37 miljard voor de ombouw van de energievoorziening. Die 37 miljard ziet Mark Williams, vicepresident Europe van SABIC in Sittard en de afgelopen twee jaar voorzitter van de VNCI, als verantwoordelijkheid van de overheid.

Hoe kan de uitstoot van CO2 worden verminderd?
Op twee manieren: door minder CO2 uit te stoten of door de uitstoot af te vangen en op te slaan of te verwerken. De eerste optie houdt in dat de chemie overschakelt op meer duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Over de opslag (ccs) zijn nog geen besluiten genomen. Opslag van CO2 op het land lijkt wel van de baan, na protesten van de bevolking van eerder overwogen locaties. Een alternatief is er ook, in de vorm van ccu (carbon capture and usage), ofwel hergebruik van CO2. Williams is daar voorstander van. ‘De energie die je steekt in het in de grond stoppen van CO2, in de hoop dat die er niet uit zal komen, kun je beter steken in hergebruik.’ CO2 kan onder meer worden hergebruikt als groeifactor in de tuinbouw en als grondstof voor onder meer frisdrank en cement. Hergebruik is makkelijker gezegd is dan gedaan. Als er zuivere CO2 uit de schoorsteen komt, is die beter en goedkoper te verwerken dan CO2 die is vermengd met andere stoffen.

Focus
Ccs is er nog niet en ccu nog maar mondjesmaat. Als de chemie in de tussentijd wil overleven, moet de sector zich richten op het zoveel mogelijk ontlasten van het klimaat met inzet van chemische producten. Bijvoorbeeld met materialen voor de isolatie van gebouwen en met lichtere materialen voor auto’s, die daardoor minder brandstof hoeven te gebruiken. ‘De wereld kán niet zonder chemie’, zo denkt Williams.

Bron: VNO-NCW

NEN en de energietransitie
NEN levert al tientallen jaren een bijdrage aan een veilige en betrouwbare energievoorziening door het ontwikkelen en onderhouden van (inter)nationale normen voor de hele energieleveringsketen van winning, productie, transport, distributie, opslag en waardebepaling.

Bekijk de pagina Hoe versnellen we de energietransitie?

Eerder door u bekeken