Serie ISO 12944, verven en vernissen wordt herzien

17-07-2013 Alle acht delen van ISO 12944 worden herzien. Tijdens de afgelopen vergadering van ISO/TC35 “Paints and varnishes” eind juni in Montreal, is besloten dat behalve de al in herziening zijnde delen -5 en -6 van ISO 12944, ook alle overige delen onder handen zullen worden genomen.

De ISO 12944 'Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen' serie bestaat uit 8 delen, te weten:

Deel 1: Algemene informatie, uit 1998
Deel 2: Indeling van belastingsklassen, uit 1998
Deel 3: Ontwerpcriteria, uit 1998
Deel 4: Soorten oppervlakken en oppervlaktebehandeling, uit 1998
Deel 5: Beschermende verfsystemen, uit 2007
Deel 6: Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het vaststellen van prestaties, uit 1998
Deel 7: Uitvoering van en toezicht op schilderwerkzaamheden, uit 1998
Deel 8: Ontwikkeling van specificaties voor nieuw werk en onderhoud, uit 1998.

Let wel: Delen 5 en 6 zijn al een jaar in herziening.Wordt u ons nieuwe commissielid?

Deze serie normen wordt veel gebruikt in de markt, dat maakt de herziening belangrijk. Wilt u hierover mee beslissen en praten, neemt u dan contact op mij Isabel Polderdijk.

Eerder door u bekeken

Meer informatie of deelname

Wilt u meer weten aangaande deze herzieningen, of, beter nog, wilt u hieraan deelnemen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van ISO/TC 35,
Isabel Polderdijk

(015) 2 690 442

isabel.polderdijk@nen.nl