“Standaardisatie bedrijfsnoodorganisatie bespaart chemie kosten”

21-08-2019 Publiek-private samenwerking bij brandweerkorpsen vergroot niet alleen de slagkracht van de brandweer maar bespaart chemiebedrijven ook veel geld. Bedrijven kunnen nog meer besparen door hun bedrijfsnoodorganisaties zoveel mogelijk te standaardiseren.

Jan Waals, directeur van de Gezamenlijke Brandweer in het Rotterdamse havengebied, zegt dit in een interview in Chemie Magazine. De Gezamenlijke Brandweer (GB) is in 1998 opgericht door de gemeente Rotterdam, de toenmalige gemeente Rozenburg en een aantal BRZO-bedrijven in het havengebied. De GB is een openbaar lichaam, net als bijvoorbeeld een woningcorporatie.

Voordelen
Volgens Waals komt een derde van de kosten van de GB voor rekening van de gemeente Rotterdam en twee derde voor rekening van de bedrijven. Waals: “Door de publiek-private samenwerking binnen de GB besparen zowel de gemeente Rotterdam als de bedrijven nu 22 tot 25 procent op de kosten van respectievelijk de publieke brandweer en de bedrijfsbrandweer.” Maar er is meer, zo zegt Waals. “Wij zorgen dat de bedrijfsbrandweer voldoet aan de wet- en regelgeving. Ook komen we zes keer per jaar langs voor een brandweeroefening. Verder kunnen we door de opkomsttijd van 6 minuten een brand sneller bestrijden, wat de schade beperkt en de continuïteit van de bedrijfsvoering bevordert. Daarnaast zijn onze mensen door hun opleiding en oefeningen op locatie goed op de hoogte van wat een bedrijf produceert en waar ze bij brand rekening mee moeten houden. Ten slotte helpt het in de kiem smoren van een brand imagoschade te voorkomen.”

Standaardisatie helpt
Waals ziet mogelijkheden voor standaardisatie om meer verbeteringen door te voeren. “Elk BRZO-bedrijf heeft een bedrijfsnoodorganisatie, bestaande uit bedrijfshulpverleners en bedrijfsdeskundigen. De laatste zijn doorgaans leidinggevende operators, die in geval van een bijzondere situatie kunnen beslissen of bijvoorbeeld een leiding moet worden afgesloten of juist open moet blijven. Door de bedrijfsnoodorganisaties zoveel mogelijk te standaardiseren, kunnen bedrijven bijvoorbeeld tot een gezamenlijke opleiding voor hun bhv’ers en bedrijfsdeskundigen komen. Dat bespaart geld en maakt het gemakkelijker om kennis en ervaring uit te wisselen. In samenwerking met de brandweer kunnen ze die opleidingen effectief organiseren. Daarna kunnen ze gestandaardiseerde opleidingen en procedures van de bedrijfsnoodhulp laten borgen door het Veiligheidsinstituut of het Instituut Fysieke Veiligheid.”

Bron en hele artikel: VNCI

Norm

NEN 8112:2017 nl

Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening

NEN 8112:2017 behandelt de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van bedrijven/organisaties. De BNO is een van de drie pijlers van (brand)veiligheid. De andere twee zijn bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Deze drie worden vanaf heden integra...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 1414-1:2019 nl

PDF + Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingspla...

NEN 1414-1 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en bereikbaarheidskaarten. Deze norm bevat ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. Deze norm gel...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken