Update SZW-lijst gevaarlijke stoffen gepubliceerd

02-02-2018 Het ministerie van SZW heeft de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen geactualiseerd. Stoffen die zijn gewijzigd of zijn toegevoegd, zijn gemerkt zodat actualisaties direct zichtbaar zijn.

Ieder jaar krijgen duizenden werknemers een vorm van kanker die mogelijk is veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het uitoefenen van hun werk. Kankerverwekkende en mutagene stoffen komen in veel arbeidssituaties voor. Denk aan de bouwnijverheid, de industrie, laboratoria en ziekenhuizen. Werkgevers moeten maatregelen nemen om blootstelling te voorkomen of te beperken. De risico's moeten worden opgenomen in de risico- inventarisatie en -evaluatie.

Twee maal per jaar update
Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid houdt een lijst van kankerverwekkende stoffen bij. Daarop staan kankerverwekkende werkprocessen en -toepassingen, kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen (stoffen die veranderingen in het DNA kunnen veroorzaken) en voor de voortplanting giftige stoffen.

Twee maal per jaar wordt de lijst bijgewerkt en gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2018, nr. 21).

Bron: RendementNieuwe trainingen PGS

Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

07-08-2017 Met de toenemende behoefte aan opslag van gevaarlijke stoffen kan ook het risico voor werknemers of de omgeving toenemen, indien onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen. PGS 15 is de meetlat in Nederland waarin is aangegeven hoe opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dient plaats te vinden zodat een voldoende veiligheidsniveau voor arbo, milieu en brand wordt gerealiseerd.

Lees meer

Eerder door u bekeken